ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ 6 วัน 3 คืน วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ ชมดอกชิบะซากุระ บิน Thai AirAsia X

ทั่วไป
รหัส 15480
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว นิกโก้
6 วัน 3 คืน
มีวันอิสระ
เม.ย.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 29,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
สวนอะชิคางะ
สวนอะชิคางะ
ชิบะซากุระฟูจิ
ชิบะซากุระฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน