ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 8 วัน 5 คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา บิน Turkish Airlines

ชมสถาปัตย์
รหัส 15233
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย
8 วัน 5 คืน
Turkish Airlines
Turkish Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ป้อมนาริคาล่า
ป้อมนาริคาล่า
ถ้ำโพรมีธีอุส
ถ้ำโพรมีธีอุส
ล่องเรือทะเลดำ
ล่องเรือทะเลดำ
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 24 USD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน