ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน เจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี บิน Nok Air

ทั่วไป
รหัส 15103
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง
1 วัน 0 คืน
ก.พ.
Nok Air
Nok Air
ดู 5 รีวิว
4.6 /5
ดีมาก
เริ่มต้น 5,990
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
1 มื้อ
มื้ออาหาร
เที่ยวหนึ่งวัน
ไปเช้าเย็นกลับ
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เจดีย์โบตะทาวน์
เจดีย์โบตะทาวน์
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวดากอง
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.6 / 5
ดีมาก
5 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.2
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
5.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.6
คุณภาพที่พัก
4.4
ดูแลเอาใจใส่
4.8

ไกด์ไทยและพม่า บริการดีมากค่ะ

เป็นทริป ที่เยี่ยมมาก ประทับใจ ยังไม่ทันกลับ ก็มีโปรเจคฯถัดไป เลยจ้า

ทัวร์ที่คล้ายกัน