ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 3 วัน 2 คืน เจดีย์ชเวสิกอง พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ล่องแม้น้ำอิรวะดี บิน Bangkok Airways

ทั่วไป
รหัส 15101
ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน
3 วัน 2 คืน
ส.ค. ก.ย.
Bangkok Airways
Bangkok Airways
ดู 4 รีวิว
4.7 /5
ดีมาก
เริ่มต้น 11,990
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ (เจดีย์ชเวนานดอว์)
พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ (เจดีย์ชเวนานดอว์)
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
เจดีย์ชเวสิกอง
เจดีย์ชเวสิกอง
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.7 / 5
ดีมาก
4 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.7
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.7
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.5
คุณภาพที่พัก
4.5
ดูแลเอาใจใส่
4.7

ดีดีดี

เที่ยวครบ อิ่มบุญ ข้อมูลแน่น บริการดี ประทับใจสุดๆ

ทัวร์ที่คล้ายกัน