ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมัน ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน จุดชมวิวเมืองฮัลสตัทท์ ยอดเขาจุงเฟรา นั่งสถานีรถไฟStoosbahn บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 14881
ทัวร์ยุโรป - สวิส เยอรมัน ออสเตรีย
10 วัน 7 คืน
Thai Airways
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา
น้ำตกชเตาบ์บาค
น้ำตกชเตาบ์บาค
น้ำตกไรน์
น้ำตกไรน์
คริสตัลเวิลด์
คริสตัลเวิลด์
ยอดเขาพฟานเดอร์
ยอดเขาพฟานเดอร์
รถไฟไต่เขาสตูส
รถไฟไต่เขาสตูส
หมู่บ้านสตูส
หมู่บ้านสตูส
ล่องเรือทะเลสาบโคนิกเซ่
ล่องเรือทะเลสาบโคนิกเซ่
พระราชวังแฮเร็นเคียมเซ
พระราชวังแฮเร็นเคียมเซ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน