ทัวร์อังกฤษ แมนเชสเตอร์ ลอนดอน 7 วัน 4 คืน หมู่บ้านไบบลูรี่ สโตนเฮ้นจ์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด บิน Singapore Airlines

ชมสถาปัตย์
รหัส 14482
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ
7 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
Singapore Airlines
Singapore Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
สโตนเฮ้นจ์
สโตนเฮ้นจ์
สะพานมิลเลนเนียม
สะพานมิลเลนเนียม
สนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ด
สนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ด
หมู่บ้านไบบิวรี
หมู่บ้านไบบิวรี
มหาวิหารกลอสเตอร์
มหาวิหารกลอสเตอร์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 65 GBP
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 6000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน