ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บิน Turkish Airlines

ชมสถาปัตย์
รหัส 13896
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี
9 วัน 6 คืน
ต.ค.
Turkish Airlines
Turkish Airlines
เริ่มต้น 32,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
19 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
เพอร์กามัม
เพอร์กามัม
ปราสาทปุยฝ้าย
ปราสาทปุยฝ้าย
หมู่บ้านอุชหิซาร์
หมู่บ้านอุชหิซาร์
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 75 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4 / 5
ดี
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
4.0

ดีหมดทุกอย่างค่ะ ยกเว้นแต่เรื่องที่นั่งบนเครื่องบิน ตามจริงที่จนท.แจ้งว่าเลือกที่นั่งได้ แต่สรุป ไม่ได้เลือกทั้งไปและกลับ