ทัวร์เวียดนามใต้ มุยเน่ ดาลัด โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน เจดีย์มังกร ทะเลทรายขาว(ไม่รวมค่ากิจกรรม) บิน Vietnam Airlines

ทั่วไป
รหัส 13844
ทัวร์เวียดนาม - โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
4 วัน 3 คืน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
เริ่มต้น 14,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายขาว
เจดีย์มังกร
เจดีย์มังกร
สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
น้ำตกดาตันลา
น้ำตกดาตันลา
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน