แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์มอสโคว์ ซาร์กอร์ส

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์มอสโคว์ ซาร์กอร์สทั้งหมด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 8 วัน 5 คืน พระราชวังเครมลิน โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม บิน Mahan Air (เก็บทิปที่สนามบิน)

ชมสถาปัตย์
รหัส 13826
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
8 วัน 5 คืน
Mahan Air
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
พระราชวังเครมลิน
พระราชวังเครมลิน
สวนซายาร์ดเย
สวนซายาร์ดเย
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
โบสถ์อัสสัมชัญซาร์กอร์ส
โบสถ์อัสสัมชัญซาร์กอร์ส
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 65 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน