ทัวร์โอซาก้า นาโกย่า ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า โอซาก้า 6 วัน 3 คืน วัดโทไดจิ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ ริงกุ พรีเมียม เอาท์เล็ท ย่านชินไซบาชิ ถนนโดทงบุริ ปราสาทโอซาก้า พิธีชงชาญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮย์อัน สะพานโทเก็ตสึเคียว ป่าไผ่เทนริวจิ (ป่าไผ่อาราชิยาม่า) อาราชิยาม่า วัดโทฟุคุจิ วัดเรียวอันจิ สถานีรถไฟเกียวโต ถนนกิออน เสาโทริอิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดเบียวโดอิน วัดโทไดจิ นารา ออนเซ็น เกาะไข่มุกมิคิโมโต้ ถนนโอฮาไรมาชิ ศาลเจ้าอิเสะ ทัวร์ครับ ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า โอซาก้า 6 วัน 3 คืน วัดโทไดจิ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ 0 new
4.9 7
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า โอซาก้า 6 วัน 3 คืน วัดโทไดจิ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13425
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13425
โอซาก้า นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
ป่าไผ่เทนริวจิ (ป่าไผ่อาราชิยาม่า) / ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ / เกาะไข่มุกมิคิโมโต้
Thai AirAsia X
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13425
โอซาก้า นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
ป่าไผ่เทนริวจิ (ป่าไผ่อาราชิยาม่า) / ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ / เกาะไข่มุกมิคิโมโต้
Thai AirAsia X
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
ระดับสายการบิน
บินกลางคืน
18 สถานที่ท่องเที่ยว
4 กิจกรรม
2 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13425
โอซาก้า นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
ป่าไผ่เทนริวจิ (ป่าไผ่อาราชิยาม่า) / ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ / เกาะไข่มุกมิคิโมโต้
Thai AirAsia X
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว