แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์เยอรมัน ออสเตรียทั้งหมด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาสตูไบ หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ ล่องเรือชมกรุงเวียนนา บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 13288
ทัวร์ยุโรป - เยอรมัน ออสเตรีย
10 วัน 7 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
พระราชวังเชินบรุนน์
พระราชวังเชินบรุนน์
ล่องเรือทะเลสาบโคนิกเซ่
ล่องเรือทะเลสาบโคนิกเซ่
ฮัลสตัทท์
ฮัลสตัทท์
เส้นทางรถไฟสายเซมเมอร์ริง
เส้นทางรถไฟสายเซมเมอร์ริง
ภูเขาสตูไบ กลาเซีย
ภูเขาสตูไบ กลาเซีย
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน