ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 9 วัน 6 คืน เสาหินสโตนเฮ้นจ์ เลคดิสทริค ชมวิวบนลอนดอนอาย บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 12521
ทัวร์ยุโรป - อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์
9 วัน 6 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
19 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
สโตนเฮ้นจ์
สโตนเฮ้นจ์
ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก
ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก
ยอดเขาแคลตัน
ยอดเขาแคลตัน
พระราชวังวินด์เซอร์
พระราชวังวินด์เซอร์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน