ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน รถไฟเมืองซาปาชมนาขั้นบันได นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน บิน VietJet Air

เน้นธรรมชาติ
รหัส 12451
ลดราคา
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย ซาปา
4 วัน 3 คืน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
VietJet Air
13,999
9,999
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
เทือกเขาฟานซีปัน
เทือกเขาฟานซีปัน
รถรางสายภูเขาฟานซีปัน
รถรางสายภูเขาฟานซีปัน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน