banner-app

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 101 (48 แพ็คเกจ)

พบ 48 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
สถานที่ไทเป 101
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(53)
(2)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(6)
(33)
(44)
(18)
(15)
(17)
(9)
(6)
(4)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(7)
(27)
(21)
สายการบิน
(19)
(11)
(10)
(9)
(3)
(3)
(1)
ดูเพิ่มเติม
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12401
ลดราคา
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 2 คืน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน SL
ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย.
วัดหลงซันซื่อ / ผิงซี / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
11,111
฿9,888
ทั่วไป
รหัส 14548
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 2 คืน อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 2 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
ท่าอากาศยานเถาหยวน / วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
9
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿9,999
ทั่วไป
รหัส 12400
ลดราคา
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 2 คืน วัดเหวินอู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 2 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) / วัดพระถังซัมจั๋ง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
9
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
10,999
฿10,777
เน้นประหยัด
รหัส 13173
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 2 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 2 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
8
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿10,999
ทั่วไป
รหัส 14453
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 2 คืน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน SL
ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 2 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
วัดหลงซันซื่อ / ซีเหมินติง
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿11,111
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 12413
ลดราคา
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วัดหลงซันซื่อ / อุทยานเย่หลิว / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
12
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
13,999
฿11,777
ทั่วไป
รหัส 14151
ลดราคา
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านสายรุ้ง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
13
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
13,878
฿11,878
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11702
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป  4 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / หมู่บ้านสายรุ้ง
10
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿11,900
เน้นไหว้พระ
รหัส 12995
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรความรักวัดเสียไห่เฉิงหวง บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ไทเป 101 / อุทยานเย่หลิว / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
10
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿12,888
เที่ยวเทศกาล
รหัส 12149
ลดราคา
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัaน 3 คืน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / เทศกาลโคมลอย / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
11
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
13,555
฿12,999
ทั่วไป
รหัส 14545
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ หมู่บ้านสายรุ้ง บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านสายรุ้ง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
9
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿13,333
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 14549
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / อุทยานเย่หลิว
12
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿13,555
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 11943
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน ชมหมูบ้านสายรุ้ง อุทยานเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านสายรุ้ง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อุทยานเย่หลิว / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
11
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,888
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 13171
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน นั่งรถไฟอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านสายรุ้ง / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
10
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,900
ทั่วไป
รหัส 14511
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัaน 3 คืน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
11
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,333
ทั่วไป
รหัส 13744
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
16
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,878
ทั่วไป
รหัส 13969
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว โรงงานช็อกโกแลตโคน่า บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านสายรุ้ง
12
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿14,878
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12997
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์เจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
10
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,888
เน้นไหว้พระ
รหัส 13931
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / อุทยานแห่งชาติอาลีซัน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
12
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,888
ทั่วไป
รหัส 12292
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / ซีเหมินติง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / หมู่บ้านสายรุ้ง
13
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,900
ทั่วไป
รหัส 13776
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ปล่อยโคมแดงหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / ปล่อยโคมลอยขงหมิง / หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / ซีเหมินติง
12
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿14,990
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14513
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อาลีซาน / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว
13
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿15,555
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13461
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5 วัน 3 คืน ปล่อยโคมที่ผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
14
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿15,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12289
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / อุทยานเย่หลิว / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿15,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 10952
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านสายรุ้ง บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
อุทยานแห่งชาติอาลีซัน / หมู่บ้านสายรุ้ง / อุทยานเย่หลิว / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
18
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿15,900
ทั่วไป
รหัส 14285
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานเย่หลิว บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
อุทยานทาโรโกะ / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / วัดหลงซันซื่อ
13
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿15,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14059
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ไทเป 101 / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
12
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿15,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14510
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
อาลีซาน / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
10
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿15,999
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 12475
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
ธ.ค.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / ซีเหมินติง / ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต / อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
10
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿16,666
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 11828
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อาลีซาน / หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
17
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿16,878

Taiwan Taipei 101