banner-app

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน (28 แพ็คเกจ)

พบ 28 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
สถานที่อาลีซาน
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(53)
(2)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(6)
(33)
(44)
(18)
(15)
(17)
(9)
(6)
(4)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(7)
(27)
(21)
สายการบิน
(19)
(11)
(10)
(9)
(3)
(3)
(1)
ดูเพิ่มเติม
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 13171
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน นั่งรถไฟอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านสายรุ้ง / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
10
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,900
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 14547
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
มี.ค. / เม.ย.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อาลีซาน / อุทยานเย่หลิว
10
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿14,555
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12997
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์เจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
10
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,888
เน้นไหว้พระ
รหัส 13931
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / อุทยานแห่งชาติอาลีซัน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
12
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14513
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อาลีซาน / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว
13
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿15,555
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12289
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / อุทยานเย่หลิว / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿15,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 10952
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านสายรุ้ง บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
อุทยานแห่งชาติอาลีซัน / หมู่บ้านสายรุ้ง / อุทยานเย่หลิว / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
18
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿15,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14059
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ไทเป 101 / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
12
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿15,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14510
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
อาลีซาน / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
10
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿15,999
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 12475
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
ธ.ค.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / ซีเหมินติง / ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต / อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
10
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿16,666
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 11828
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อาลีซาน / หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
17
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿16,878
ทั่วไป
รหัส 14414
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน CI
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
18
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿16,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12089
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
หมู่บ้านสายรุ้ง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดหลงซันซื่อ / อุทยานเย่หลิว / อาลีซาน
17
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿17,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14432
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาลีซาน บิน TG
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ก.พ.
อุทยานเย่หลิว / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อาลีซาน
18
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿19,900
ทั่วไป
รหัส 14609
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน อุทยานอาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน CI
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ธ.ค. / ม.ค.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / นั่งสามล้อชมเมืองลู่กัง / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
18
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿19,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11836
ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป 4 วัน 3 คืน เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน TG
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / อุทยานแห่งชาติอาลีซัน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
9
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿19,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12182
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน TG
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
อุทยานเย่หลิว / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
14
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿19,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13628
ลดราคา
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5 วัน 4 คืน นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน TG
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อาลีซาน / หมู่บ้านฮิโนกิ
15
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
22,999
฿20,999
เที่ยวเทศกาล
รหัส 14234
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน Coutdown ปีใหม่ที่ Daan Park นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาลีซาน บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
อาลีซาน / สวนสารธารณะต้าอัน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
13
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿20,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13887
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว บิน BR
ไต้หวันอุทยาน
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
พ.ย.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานทาโรโกะ / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
18
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿22,878
ทั่วไป
รหัส 14226
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน ไต้หวันเคาท์ดาวน์ 2020 อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
สวนสารธารณะต้าอัน / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ไทเป 101 / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
14
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿22,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13182
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 6 วัน 4 คืน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน BR
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
พ.ย.
อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง / ฟาร์มแกะชิงจิ้ง / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
15
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿23,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12178
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ฟาร์มแกะชิงจิ้ง นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาลีซาน บิน TG
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
อุทยานเย่หลิว / ฟาร์มแกะชิงจิ้ง / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
15
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿24,999
เที่ยวเทศกาล
รหัส 13393
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน ไต้หวันเคาท์ดาวน์ 2020  ชมพลุไฟตึกไทเป101 บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ธ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
14
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿25,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14284
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ นั่งรถไฟโบราณ ตึกไทเป101 บิน CI
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ธ.ค.
ไทเป 101 / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
18
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿27,878
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14369
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 7 วัน 5 คืน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ล่องทะเลสาบสุริยัน บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
7 วัน 5 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อุทยานแห่งชาติอาลีซัน / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
18
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿29,878
ทั่วไป
รหัส 14243
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน อุทยานอาลีซาน ชมพลุตึกไทเป 101 เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ บิน CI
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ธ.ค.
กระเช้าเมาคง / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อาลีซาน / อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
18
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿31,878
เที่ยวเทศกาล
รหัส 13037
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน ไต้หวันเคาท์ดาวน์ 2020 ดูพลุวันปีใหม่บริเวณตึกไทเป101 บิน TG
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ธ.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / ไทเป 101 / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อาลีซาน
12
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿34,777

ทัวร์ไต้หวัน รถไฟโบราณอุทยานอาลีซัน