ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย (61 แพ็คเกจ)

พบ 61 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(25)
(16)
(8)
(5)
(3)
(3)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(17)
(40)
(36)
(38)
(8)
(6)
(3)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(4)
(21)
(16)
(13)
(7)
สายการบิน
(18)
(8)
(7)
(5)
(5)
(5)
(3)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
ชมสถาปัตย์
รหัส 13580
ลดราคา
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม พระราชวังเครมลิน สวนโคโลเมนสโกเย บิน EY
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
พระราชวังเครมลิน / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์)
22
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
32,999
฿27,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 11961
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเคลมลิน สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ บิน W5
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค.
วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน / วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
19
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿27,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12633
ลดราคา
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน จัตุรัสแดง สวนโคโลเมนสโกเย บิน QR
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
หมู่บ้านโคโลเมนสโคว / โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม / จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน
23
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
30,999
฿29,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12352
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน สวน Zaryadye Park บิน EK
มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
พระราชวังเครมลิน / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / สวนซายาร์ดเย / วิหารเซนต์บาซิล
13
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿32,900
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13375
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ บิน WY
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน / สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์) / ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
19
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿33,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12934
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม มหาวิหารเซนต์บาซิล บิน EY
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / โบสถ์อัสสัมชัญซาร์กอส / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน
19
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿33,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12329
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม สวนโคโลเมนสโกเย บิน EY
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
ต.ค.
หมู่บ้านโคโลเมนสโคว / จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน / โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
22
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿34,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13379
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน จัตุรัสแดง ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ บิน WY
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน / วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
19
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿35,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12042
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน พระราชวังเครมลิน ชมการแสงละครสัตว์ บิน EK
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
ต.ค.
พระราชวังเครมลิน / สวน VNDH / การแสดงละครสัตว์เซอร์คัส / สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์)
16
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿35,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13826
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 8 วัน 5 คืน พระราชวังเครมลิน โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม บิน W5 (เก็บทิปที่สนามบิน)
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค.
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม / สวนซายาร์ดเย / พระราชวังเครมลิน / โบสถ์อัสสัมชัญซาร์กอส / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
22
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿35,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12331
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน มหาวิหารเซนต์บาซิล สวนซายาร์ดเยปาร์ค โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม บิน EY
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
ต.ค.
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / สวนซายาร์ดเย / วิหารเซนต์บาซิล / โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
22
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿35,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13699
ทัวร์รัสเซีย ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์บาซิล บิน EK
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
ก.ย. / พ.ย. / ธ.ค.
สวน VNDH / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
22
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿36,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13331
ลดราคา
ทัวร์รัสเซีย บาห์เรน 6 วัน 3 คืน มหาวิหารเซนต์เบซิล มัสยิดกลางAl Fateh ขี่ยานเกราะรัสเซีย บิน GF
รัสเซีย บาห์เรน
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
พ.ย.
ขี่รถถังโซเวียตรัสเซีย / มัสยิดอัลฟาเตห์ / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน
12
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
39,990
฿36,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 13721
ลดราคา
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 7 วัน 4 คืน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม บิน SQ
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 4 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม / สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์) / พระราชวังเครมลิน / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
23
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
39,999
฿38,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13966
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ มหาวิหารเซนต์บาซิล บิน WY
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
ธ.ค.
วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ / วิหารเซนต์บาซิล / ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
22
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿39,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12251
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์บาซิล ล่องเรือแม่น้ำ Moskva บิน TG
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / การแสดงละครสัตว์เซอร์คัส / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน
20
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿39,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13504
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังแคทเทอรีน บิน W5 (เก็บทิปที่สนามบิน)
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
รถไฟความเร็วสูง Sapsan / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน / สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์)
26
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13495
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 8 วัน 5 คืน พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ บิน W5 (เก็บทิปที่สนามบิน)
มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / สวน VNDH / ซุสดาลเครมลิน (ป้อมซุสดาล) / สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์)
27
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿40,900
ทั่วไป
รหัส 13748
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน จัตุรัสแดง ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ บิน TG
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังเครมลิน / จัตุรัสแดง / ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
19
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿41,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12021
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งซาร์กอร์ส ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล บิน TG
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / จัตุรัสแดง / วิหารเซนต์บาซิล / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / พระราชวังเครมลิน
18
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿41,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13660
ลดราคา
ทัวร์รัสเซีย บาห์เรน 8 วัน 5 คืน มัสยิดกลาง มหาวิหารเซนต์บาเซิล บิน GF
รัสเซีย บาห์เรน
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ก.ย. / ต.ค.
วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / มัสยิดอัลฟาเตห์
21
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
43,990
฿41,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 12930
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 7 วัน 5 คืน วิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารเซนต์บาซิล บิน KC (เก็บค่าทิปที่สนามบิน)
มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน / วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
21
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿42,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12830
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน พระราชวังเคลมลิน จัตุรัสแดง บิน KC
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 4 คืน
ก.ย. / พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังแคทเธอรีน / จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน
16
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿44,888
ทั่วไป
รหัส 13893
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังแคทเทอรีน โบสถ์หยดเลือด บิน TK
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย.
ป้อมปีเตอร์และปอล / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / พระราชวังเครมลิน
30
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿44,900
ทั่วไป
รหัส 13733
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จัตุรัสแดง พระราชวังแคทเทอรีน บิน QR
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ก.ย. / ต.ค.
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน
30
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿45,999
ทั่วไป
รหัส 13735
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน พระราชวังเครมลิน พระราชวังแคทเทอรีน โบสถ์หยดเลือด บิน QR
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
พระราชวังฤดูหนาว / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / จัตุรัสแดง
30
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿45,999
ทั่วไป
รหัส 13892
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน มหาวิหารเซนต์บาซิล ล่องเรือ Raddison Cruise บิน EK
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน / ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า
27
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12627
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน สวนโคโลเมนสโกเย ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า บิน EY
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / พระราชวังฤดูร้อนโคโลเมนสโคว
27
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿49,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12597
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน จัตุรัสแดง ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ บิน EK
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน
21
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿49,999
ทั่วไป
รหัส 13753
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน จัตุรัสแดง ดินเนอร์ระหว่างล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า บิน EK
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ / จัตุรัสแดง / ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ)
32
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿51,900

ทัวร์รัสเซีย เมืองแห่งความวิจิตร

รัสเซีย
รัสเซีย

 

 • เที่ยวรัสเซีย เพราะรัสเซียเป็นประเทศที่เป็นที่สุดทั้งเรื่องความสวยงาม สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และประวัติศาสตร์อันยาวนาน ศิลปะที่เน้นความหรูหราสไตล์ชาววังอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวรัสเซีย สร้างความน่าหลงไหลให้กับประเทศนี้ได้เป็นอย่างดี หากใครที่ชื่นชอบในสถาปัตยกรรมและความวิจิตรงดงามร่วมสมัย “ทัวร์รัสเซีย” ก็นับเป็นอีกทริปหนึ่ง ที่ดูจะตอบโจทย์อยู่ไม่น้อย

 

สถานที่ท่องเที่ยวในรัสเซีย

พระราชวังเครมลิน

 • “พระราชวังเครมลิน หัวใจแห่งประเทศรัสเซีย”
  พระราชวังเครมลิน
  พระราชวังเครมลิน
  พระราชวังเครมลิน เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งถือเป็นหัวใจของการเที่ยวรัสเซีย ที่ได้มีการรวบรวมเอาสถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไว้มากมาย โดยคำว่า “เครมลิน” ในภาษารัสเซียนั้น มีความหมายว่า ป้อมปราการ ซึ่งภายในพระราชวังแห่งนี้ก็ประกอบไปด้วยพระราชวัง วิหารสำคัญๆ และที่ทำการต่างๆของรัฐบาลรัสเซีย พระราชวังเครมลินยังเป็นสถานที่รวบรวมความยิ่งใหญ่เอาไว้ ทั้งกำแพงของพระราชวังสีแดง ที่มีขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 2.25 กิโลเมตร มีป้อมกระจายอยู่ด้วยกันตั้ง 20 แห่ง ซึ่งแต่ละป้อมก็จะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไป หากมีโอกาสได้มาทัวร์รัสเซีย และได้แวะเวียนมาที่พระราชวังเครมลิน ภาพถ่ายตัวเองคู่กับป้องปราการถือเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกว่าเราได้มาถึงประเทศรัสเซียแล้ว จุดเด่นของที่นี่ได้แก่ ระฆังของพระเจ้าซาร์ ซึ่งเป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูง 6.14 เมตร รัศมี 6.6 เมตร น้ำหนัก 200 ตัน พร้อมลวดลายบนตัวระฆังที่วิจิตรสวยงาม แต่เนื่องด้วยความชำรุด จึงพลาดโอกาสได้เห็นระฆังพระเจ้าซาร์ บนหอระฆังไปอย่างน่าเสียดาย 

เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 • เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก หรือโบสถ์แห่งหยดเลือด ถือเป็นโบสถ์ที่สวยงาม แต่กลับเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งความเศร้า เนื่องด้วยโบสถ์แห่งนี้สร้างเป็นอนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ของรัสเซีย ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ในบริเวณนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้เป็นลูกชาย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โบสถ์แห่งหยดเลือดนี้ได้รับความเสียหายจากระเบิด หลังจากสิ้นสุดสงครามจึงได้มีการบูรณะใหม่อีกครั้ง ด้วยรูปแบบศิลปะยุคเรเนซองค์ ความสวยงามและเรื่องราวต่างๆที่ถูกเชื่อมต่อจนเกิดเป็นเรื่องราวแห่งความเศร้าที่น่าติดตาม ทำให้โบสถ์แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่เหล่านักท่องเที่ยวที่มาทัวร์รัสเซีย จะต้องแวะมาชมประติมากรรมแสนวิจิตรงดงามที่นี่ดูสักครั้ง

พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นพิพิธภัณฑ์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก ความหรูหราและยิ่งใหญ่แสดงถึงอำนาจและความรุ่งโรจน์ของพระเจ้าซาร์แห่งจักรวรรดิรัสเซีย แต่เดิมพระราชินีแคทเธอรีนทรงชื่นชอบงานศิลปะ จึงได้เก็บรวบรวมภาพเขียนชื่อดังไว้มากมายจากทั่วทุกมุมโลก จนต้องสร้างห้องสำหรับเก็บภาพและสมบัติล้ำค่าขึ้นมาโดยเฉพาะ ในช่วงแรกนั้นมีน้อยคนนักที่มีโอกาสได้เห็น แต่หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด ก่อนจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้ภายนอกของพระราชวังแห่งนี้จะออกโทนสีเขียวขาว ด้วยสถาปัตยกรรมยุคบาโรกที่เน้นความยิ่งใหญ่ซึ่งแสดงถึงความเป็นมหาอำนาจ ประกอบไปด้วยอาคาร 5 หลังที่สร้างเชื่อมต่อกันทั้งหมด ได้แก่ พระราชวังฤดูหนาว อาคารเล็ก อาคารเก่า อาคารใหม่ อาคารโรงหนัง ความโอ่อ่าของพิพิธภัณฑ์สไตล์พระราชวังซึ่งมีให้เดินชมกันกว่าพันห้อง ทำให้พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศรัสเซียในที่สุด

กิจกรรมสุดฮิตเมื่อมาเที่ยวรัสเซีย

ล่าแสงเหนือ >> 10 สถานที่ ตามล่าหาแสงเหนือ

ล่าแสงเหนือ
ล่าแสงเหนือ
 • หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ารัสเซียมี แสงเหนือ กับเค้าด้วย ที่เมือง Murmansk (เมอร์มรังส์ หรือ มูร์มรังส์) เป็นเมืองที่เราสามารถดูแสงเหนือได้ เมอร์มรังส์อยู่ติดกับประเทศนอร์เวย์ และประเทศฟินแลนด์ เป็นเมืองท่า ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย สามารถเห็นแสเหนือได้ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - เดือนมีนาคม

นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองมอสโกถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • การท่องเที่ยวในรัสเซีย มักจะครอบคลุมตั้งแต่เมืองมอสโกไปจนถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยอีกกิจกรที่น่าสนใจได้แก่การนั่งรถไฟความเร็วสูงเพื่อเดินทางข้ามเมือง ภายในของรถไฟสายนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 5คลาสด้วยกัน ซึ่งแต่ละคลาสก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไป โดยในการเดินทาง หากเป็นช่วงกลางคืนจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 8-10ชั่วโมง แต่ถ้าหากเป็นสายด่วนในช่วงกลางวัน จะใช้เวลาเพียงแค่ 3ชั่วโมงเท่านั้นเอง ความพิเศษของทริปทัวร์รัสเซียด้วยรถไฟสายนี้ อยู่ที่ทัศนียภาพภายนอกห้องโดยสาร ด้วยความเร็วของรถไฟสายด่วนทำให้เห็นทิวทัศน์ภายนอกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ความหลากหลายของทัศนียภาพในแต่ละจุดที่รถไฟวิ่งผ่าน ทำให้ระยะเวลา 3 ชั่วโมงตลอดการเดินทางนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว

สภาพอากาศที่ต้องรู้ หากมาเที่ยวรัสเซีย

สภาพอากาศของรัสเซีย
สภาพอากาศหนาวเย็นของรัสเซีย
 • เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากทุ่งน้ำแข็งไซบีเรียมากนัก ทำให้สภาพอากาศของรัสเซียส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างหนาวเย็น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว(ตั้งแต่เดือนธันวาคม ไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์) ซึ่งอุณหภูมิจะลดลงไปจนถึงติดลบ ในบางช่วงอาจลดลงไปถึง ติดลบ30องศาเลยทีเดียว โดยช่วงที่เหมาะแก่การเดินทางไปทัวร์รัสเซียที่สุดได้แก่ ในช่วงฤดูร้อนของที่นี่ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคม เนื่องจากอุณภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 15 องศา ถือว่ากำลังเย็นสบาย แต่หากใครที่ตั้งใจจะไปสัมผัสอากาศหนาวพร้อมชมหิมะตกที่ประเทศรัสเซียด้วยแล้ว หน้าหนาว ก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ในการออกทริปครั้งนี้ เตรียมเที่ยวหน้าหนาว winter is coming

ของฝากที่ต้องซื้อจากการเที่ยวรัสเซีย

ตุ๊กตาแม่ลูกดก

ตุ๊กตาแม่ลูกดก
ตุ๊กตาแม่ลูกดก
 • ตุ๊กตา รัสเซียถือเป็นของที่ระลึกยอดนิยมของรัสเซีย ทั่วไปตุ๊กตาแม่ลูกดกจะวาดเขียนรูปหน้าหญิงสาวรัสเซียหน้าตาน่ารัก ด้วยความปราณีตของฝีมือช่างวาดนอกจากนั้นก็ยังมีการวาดภาพที่แตกต่างไปจากรูปดั้งเดิม อย่างเช่น โฉมหน้าของประธานาธิบดีของรัสเซียและอเมริกา นักฟุตบอล หรือใครที่สนใจก็สามารถสั่งให้ช่างวาดรูปของเราลงไปได้ด้วย

อาหารที่ต้องลองในรัสเซีย

ซุปบีทรูท

ซุปบีทรูท
ซุปบีทรูท
 • ได้มาเยือนเมืองหนาวทั้งที การได้ซดน้ำซุปอุ่นๆท่ามกลางอากาศเย็นแบบนี้คงรู้สึกดีไม่น้อย ซุปบอร์ช หรือซุปบีทรูท นับเป็นอีกหนึ่งจานเด็ดของประเทศรัสเซีย ที่ไม่ว่าใครได้ลองชิมเป็นต้องเอ่ยปากชมทุกครั้ง เนื้อสัตว์ที่ถูกเคี่ยวจนเปี่อยเข้ากันได้ดีกับความหวานจากน้ำผัก สีแดงตามธรรมชาติของบีทรูปซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ช่วยสร้างสีสันให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น เพิ่มความเข้มข้นของซุปด้วยซาวน์ครีมสูตรเฉพาะตัวเล็กน้อย ก่อนจะรับประทานกันแบบร้อนๆ เรียกว่าเป็นอาหารมื้อที่อบอุ่นที่สุดจริงๆ

ทัวร์รัสเซียราคาถูก คลิก