ทัวร์ฟิลิปปินส์ ทัวร์ฟิลิปปินส์ (6 แพ็คเกจ)

พบ 6 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(3)
(2)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(4)
(5)
(6)
(6)
จำนวนวันเดินทาง
(5)
(1)
สายการบิน
(5)
(1)
ทั่วไป
รหัส 13107
ลดราคา
ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู 4 วัน 2 คืน เนินชอคโกแลต อนุสาวรีย์มรดกแห่งเซบู บิน PR
ฟิลิปปินส์
ทัวร์ฟิลิปปินส์
4 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
อนุสาวรีย์มรดกแห่งเซบู / โบสถ์บาซลตามนอเดลซานโตนโน / อิสระท่องเที่ยวฟิลิปปินส์เต็มวัน หรือเลือกซื้อOPTIONเสริม / เนินช็อคโกแลต
13
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
17,900
฿15,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13545
ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน วัดอูลันดานูบราตัน ทะเลสาบบราตัน ล่องเรือชมลิงจมูกยาว บิน BI
บรูไน อินโดนีเซีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
5 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว) / มัสยิดทองคำ / วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต) / วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) / หมู่บ้านคินตามณี
15
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿19,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12898
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ 5 วัน 4 คืน มัสยิดทองคำ จุดชมวิวภูเขาไฟตาอัล บิน BI (เก็บค่าทิปที่สนามบิน)
บรูไน - ฟิลิปปินส์
ทัวร์บรูไน
5 วัน 4 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ภูเขาไฟตาอัล / กัมปงไอเยอร์ - หมู่บ้านกลางน้ำ / มัสยิดทองคำ
13
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿19,990
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13348
ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน วัดอูลันดานูบราตัน ชมมัสยิดทองคำ บิน BI
บรูไน อินโดนีเซีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
5 วัน 4 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
กัมปงไอเยอร์ - หมู่บ้านกลางน้ำ / วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) / วัดเตียร์ตาอัมปีล
14
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿19,991
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12900
ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน เกาะนูซาปนีดา หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ บิน BI
บรูไน อินโดนีเซีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
5 วัน 4 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
Angel Billabong / กัมปงไอเยอร์ - หมู่บ้านกลางน้ำ / Broken Beach / หาด Klingking / เกาะนูซาเปอนีดา / วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต) / วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน)
15
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿20,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13110
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ 5 วัน 4 คืน มัสยิดสุลต่านโอมาร์อาลีไซฟุดดีนที่3 ชมวิวภูเขาตาอัล บิน BI
บรูไน - ฟิลิปปินส์
ทัวร์บรูไน
5 วัน 4 คืน
ก.ย. / พ.ย. / ธ.ค.
People’s Park in the Sky / ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว) / มัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดีนที่ 3
19
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿23,900

ทัวร์ฟิลิปปินส์

เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 1000 กม.และมีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในสองชาติในเอเชียที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ (อีกชาติหนึ่งคือติมอร์-เลสเต) และเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด เป็นการผสมผสานกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ อาร์โนลด์ โจเซฟ ทอยน์บี (Arnold Joseph Toynbee) นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้กล่าวไว้ในงานของเขาว่า ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศลาตินอเมริกาที่ถูกพัดพาไปยังตะวันออก โดยคลื่นทะเลยักษ์