banner-app

ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์นอร์เวย์ (23 แพ็คเกจ)

พบ 23 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(11)
(6)
(2)
(2)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(10)
(16)
(5)
(7)
(10)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(1)
(5)
(7)
(9)
สายการบิน
(11)
(7)
(4)
(1)
ชมสถาปัตย์
รหัส 13640
ลดราคา
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน พิพิธภัณฑ์เรือวาซา บิน EK (พักเรือสำราญ)
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
เรือสำราญ DFDS / พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง / อุทยานฟรอกเนอร์ / ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม / พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
20
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
55,900
฿49,900
ทั่วไป
รหัส 12865
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน เนินเขาฟยัลกาทัน ลิตเติ้ลเมอร์เมด บิน QR (พักเรือสำราญ)
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
8 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค.
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ / เงือกน้อย (ลิตเติ้ลเมอร์เมด) / จุดชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN
17
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12874
ลดราคา
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน บิน TG (พักเรือสำราญ)
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
น้ำพุเกฟิออน / เรือสำราญ DFDS / พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง / อุทยานฟรอกเนอร์ / ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม
25
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
55,999
฿52,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12300
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 8 วัน 5 คืน พระราชวังอมาเลียนบอร์ก ล่องเรือสำราญDFDS/SILJALINE บิน QR (พักเรือสำราญ)
เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
8 วัน 5 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เรือสำราญ DFDS / เรือสำราญ SILJA LINE / พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ / สวนประติมากรรมวิกแลนด์
25
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿55,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13008
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน ล่องเรือชมซอจ์นฟยอร์ด บิน QR (พักเรือสำราญ)
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
8 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค.
รถไฟสายโรแมนติกฟลอมส์บานา / ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด / พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
39
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿55,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13641
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน พระราชวังอมาเลียนบอร์ก อุทยานฟรอกเนอร์ บิน TG (พักเรือสำราญ)
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
8 วัน 5 คืน
ธ.ค. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
ปราสาทโรเซนบอร์ก / เรือสำราญ DFDS / อุทยานฟรอกเนอร์ / พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
18
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿59,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13120
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน อุทยานฟร๊อกเนอร์ ลิตเติ้ลเมอร์เมด บิน EK (พักเรือสำราญ)
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
พระราชวังอามาเลียนบอร์ก / เรือสำราญ DFDS / ปราสาทอาเคอร์ซูส์
14
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿61,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12589
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน ปราสาทโรเซนบอร์ก ล่องเรือสำราญDFDS บิน QR (พักเรือสำราญ)
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
เรือสำราญ DFDS / ย่านคาร์ลโจฮันเก้นเกท / จุดชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN
23
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿63,555
ล่องเรือสำราญ
รหัส 13104
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 9 วัน 6 คืน ปราสาทเออเรบลู ท่าเรือนูฮาวน์ บิน QR (พักเรือสำราญ)
เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ก.พ. / มี.ค.
พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง / ลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน / เรือสำราญ SILJA LINE
25
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿65,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14627
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอเวย์ สวีเดน 8 วัน 5 รถไฟสายโรแมนติกฟลัม ล่องเรือชมซองฟยอร์ด บิน EK
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
10 วัน 7 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
เรือสำราญ DFDS / อุทยานฟรอกเนอร์ / ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด / รถไฟสายโรแมนติกฟลอมส์บานา
22
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿68,900
ล่องเรือสำราญ
รหัส 14423
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 9 วัน 6 คืน แกมล่าสแตน นั่งรถไฟสายโรแมนติก บิน QR
เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
แกมล่าสแตน / รถไฟสายโรแมนติกฟลอมส์บานา / ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด
34
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿69,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14679
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 9 วัน 6 คืน รถไฟสายโรแมนติค ล่องชมซอจ์นฟจอร์ด บิน TG
เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
9 วัน 6 คืน
ม.ค. / มี.ค.
เรือสำราญ SILJA LINE / รถไฟสายโรแมนติกฟลอมส์บานา / ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด / เรือสำราญ DFDS
34
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿69,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12406
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน ล่องเรือชมซองฟยอร์ด บิน TG (พักเรือสำราญ)
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
ยอดเขาฟลอเยน / เรือสำราญ DFDS / ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด / ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม
27
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿73,900
ทั่วไป
รหัส 14174
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอเวย์ สวีเดน 8 วัน 5 คืน ท่าเรือนูฮาวน์ พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง บิน TG
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
เทศกาลตลาดคริสต์มาสโกเทนเบิร์ก / แกมล่าสแตน / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงสตอกโฮล์ม / ปราสาทเออเรบรู / พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง / สวนประติมากรรมวิกแลนด์ / ย่านนูฮาวน์ / พระราชวังอามาเลียนบอร์ก
32
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿75,900
ทั่วไป
รหัส 14675
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 9 วัน 6 คืน ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด อุทยานฟรอกเนอร์ บิน TG
เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / มี.ค.
สต็อคโฮล์ม / เรือสำราญ TALLINKSILJALINE / รถไฟสายโรแมนติกฟลอมส์บานา / ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด / เรือสำราญ DFDS
27
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿76,900
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12976
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ 9 วัน 6 คืน ล่าแสงเหนือที่ทรอมโซ บิน QR (พักเรือสำราญ)
เดนมาร์ก นอร์เวย์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
9 วัน 6 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่าแสงเหนือ / ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด / เรือสำราญ DFDS / น้ำพุเกฟิออน
19
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿78,888
ล่องเรือสำราญ
รหัส 13415
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ 9 วัน 6 คืน ล่าแสงเหนือที่ทรอมโซ บิน EK (พักเรือสำราญ)
เดนมาร์ก นอร์เวย์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
เรือสำราญ DFDS / ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด / ล่าแสงเหนือ
19
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿88,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12607
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืน นั่งรถไฟสายโรแมนติก บิน TG (พักเรือสำราญ)
เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
10 วัน 7 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ / โบสถ์เทมโปลิโอคิโอ / ยอดเขาฟลอเยน / ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด
32
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿99,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13225
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก สวีเดน 10 วัน 7 คืน ล่องเรือชมผารังนกแห่งเกาะแฟโร น้ำตกมูลาฟอสเซอร์ บิน TG
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
10 วัน 7 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
สะพานโอเรซุนด์ / หมู่บ้านเคิร์กจูบูเออร์ / ผารังนก / น้ำตกมูลาฟอสเซอร์ / หมู่เกาะแฟโร
34
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿133,900
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12576
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ 11 วัน 8 คืน อุทยานแห่งชาติอบิสโก หมู่เกาะโลโฟเทน บิน TG
สวีเดน นอร์เวย์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
11 วัน 8 คืน
พ.ย.
หมู่เกาะโลโฟเทน / อุทยานแห่งชาติอบิสโก / หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี
26
ที่เที่ยว
23
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿135,000
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14531
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ นอร์เวย์ 9 วัน 7 คืน ล่าแสงเหนือ ล่องเรือตัดน้ำแข็งแซมโป้ บิน AY
ฟินแลนด์ นอร์เวย์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
9 วัน 7 คืน
ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ว่ายน้ำแข็ง / ล่องเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO / GLASS IGLOO / ล่าแสงเหนือ / ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ / สถานี King Crab Safari (จับปูยักษ์)
21
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿135,900
ทั่วไป
รหัส 13917
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ 10 วัน 7 คืน ขี่สโนว์โมบิลล่าแสงเหนือ ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด บิน TG
สวีเดน นอร์เวย์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
ขับสโนว์โมบิล / ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด / สุนัขลากเลื่อน / ล่าแสงเหนือ / โรงแรมน้ำแข็ง
22
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿139,000
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13284
ทัวร์นอร์เวย์ ออสโล 12 วัน 9 คืน หมู่เกาะโลโฟเตน ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์ อุทยานฟรอกเนอร์ บิน TG
นอร์เวย์
ทัวร์นอร์เวย์
12 วัน 9 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
อุทยานฟรอกเนอร์ / จุดชมวิวโทรลล์ทิเกน (หุบผาแห่งโทรลล์) / ฟยอร์ดไกแรงเกอร์ / จุดชมวิว Stegastein
24
ที่เที่ยว
27
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿162,900

ทริปเที่ยวนอร์เวย์ เสน่ห์ไวกิ้งที่หนาวจับใจ

นอร์เวย์
นอร์เวย์
  • เที่ยวนอร์เวย์ (Norway) สถานที่ท่องเที่ยวในฝันของนักเดินทางทั่วโลก ด้วยที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสุดอลังการ ทั้งภูเขา น้ำตก ท้องทะเล และยังเป็นสถานที่ยอดนิยมในการไปดูแสงเหนืออีกด้วย มีชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Kingdom of Norway) เป็นประเทศกลุ่มนอร์ดิก ดินแดนขั้วโลกเหนือ ตั้งอยู่ในยุโรปเหนือ ส่วนตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีชายฝั่งยาวและเป็นที่ตั้งของฟยอร์ดที่มีชื่อเสียง ถูกขนานนามว่าเป็น "ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน" เนื่องจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ และหมุนรอบตัวเอง ทำให้ประเทศทางขั้วโลกเหนือโดยเฉพาะนอร์เวย์ จะสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์โคจรเป็นวงโค้งตัดกับเส้นขอบฟ้าอย่างชัดเจน ใครที่อยากหาสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศที่สวย ๆสุดอลังการ บอกเลยว่านอร์เวย์เป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะกับนักท่องโลกมาก ๆ

เมื่อมาถึงกรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศแล้ว ไม่ควรพลาด

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (Viking Ship Museum)

พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (Viking Ship Museum)
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (Viking Ship Museum)
  • เป็นที่เก็บมหาสมบัติทางโบราณคดีของบรรพบุรุษชาวนอร์เวย์ ที่ได้รวบรวมซากเรือต่างๆ ไว้ ในสมัยก่อน ที่ชาวไวกิ้งใช้เรือในการรบ ทำการค้า และออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆ หรือเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเลยก็ว่าได้ จึงถือว่าเรือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเขา และพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ได้จัดแสดงเรือสามลำจากยุคที่ชาวไวกิ้งปล้นสะดม ขณะเดินทางข้ามยุโรป

โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล (Oslo Opera House)

โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล (Oslo Opera House)
โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล (Oslo Opera House)
  • เพิ่มความสุนทรีย์ ด้วยการชมความแปลกและสวยงามของประติมากรรมมนุษย์ในอิริยาบถต่าง ๆที่โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล (Oslo Opera House) แลนด์มาร์คสำคัญ แสดงให้เห็นถึงวัฏจักรชีวิตมนุษย์ ที่บริเวณสวนสาธารณะวิเจแลนด์สปาร์เค้น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของกรุงออสโล เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ เป็นที่ตั้งของคณะอุปรากรและบัลเล่ต์ระดับชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตที่สร้างจากกระจกและหินอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น มีดีไซน์อันสะดุดตา ออกแบบให้ดูเหมือนธารน้ำแข็งยักษ์โผล่ขึ้นมาจากน้ำ และมีสะพานที่ลาดเอียงสีขาวโพลน

เบอร์เกน ฮันเซียติก วาร์ฟ (Bryggen)

 เบอร์เกน
เบอร์เกน
  • เป็นท่าเรือเก่าแก่ ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นมาก ๆ ด้วยบ้านเรือนสีสันสดใสราวกับลูกกวาด อีกทั้งสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ บ้านเรือนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากไม้ อาคารไม้ อายุกว่า 300 ปี หน้าอ่าวเบอร์เก้นบริเวณย่านเมืองเก่า โดยรอบท่าเรือแห่งนี้เงียบสงบน่าท่องเที่ยว สวยงามและเก่าแก่จนองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

อุลวิก (Ulvik)

อุลวิก (Ulvik)
อุลวิก (Ulvik)
  • เสน่ห์ของหมู่บ้านเหนือยอดเขา หนึ่งในความงามแห่งนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับภูเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 1,150 เมตร ทำให้ทางขึ้นในหมู่บ้านเป็นเนินสูงชัน สร้างความตื่นเต้นในการเดินทาง ความโดดเด่นคือบ้านเมืองที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีแม่น้ำไหลผ่าน อากาศเย็น และฉากหลังเป็นหุบเขาสูง ซึ่งจะถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวในฤดูหนาว นอกจากนี้ยังสามารถชมวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกรเสียส่วนใหญ่ ทำฟาร์มและมีผลิตภัณฑ์ยอดฮิตคือแอปเปิ้ลไซเดอร์ เหมาะกับวิถีชีวิตสโลวไลฟ์หลีกหนีความวุ่นวาย มาทำใจให้สงบท่ามกลางธรรมชาติและความไม่เร่งรีบ

กิจกรรมสำรวจเมืองนอร์เวย์

ฟลัม-ไมดรัล (The World famous flam-banen)

ฟลัม-ไมดรัล (The World famous flam-banen)
ฟลัม-ไมดรัล (The World famous flam-banen)
  • สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟที่ได้ชื่อว่าโรแมนติคที่สุดในโลก ฟลัม-ไมดรัล (The World famous flam-banen) นับเป็นเส้นทางรถไฟสายที่โรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ำ และน้ำตกใหญ่น้อยที่เกิดจากการละลายของหิมะซึ่งทิวทัศน์เรียกได้ว่างดงามเกินคำบรรยาย มุ่งต่อสู่สถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก

ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord)

ซองฟยอร์ด (Sognefjord)
ซองฟยอร์ด (Sognefjord)
  • เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) มุ่งหน้าสู่เมืองกุดวานเก้น (Gudvangen) ซึ่งฟยอร์ดนี้นอกจากจะได้รับการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแล้ว ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก ช่วงที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดคือ Narrow Fjord อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เตรียมตัวให้พร้อมกับสภาพอากาศก่อนเที่ยวนอร์เวย์

หน้าหนาว
หน้าหนาว
  • นอร์เวย์ประเทศที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือ จึงทำให้มีภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ซึ่งคนไทยที่ได้ไปเยือนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ประเทศนี้มีแค่สองฤดูเท่านั้น คือ หนาวมาก กับหนาวมากที่สุด ซึ่งจริง ๆแล้วประเทศนอร์เวย์มีอยู่ 4 ฤดูกาล แต่ฤดูหนาวจะยาวนานถึง 6 เดือน อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ -40 องศาเซลเซียส หากอยากไปเยือนดินแดนแห่งนี้ควรไปช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงซัมเมอร์ของที่นั่น อุณหภูมิจะอยู่ที่ 20 ถึง 25 องศาเซลเซียส กำลังเย็นสบาย อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของประเทศนอร์เวย์ทั้งปีอยู่ที่ 8 องศาเซลเซียส ฉะนั้นหากใครที่ชอบท้าทายความหนาวเย็นจับจิตก็ควรไปเยือนนอร์เวย์สักครั้ง

ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท (Karl Johans Gate)

ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท (Karl Johans Gate)
ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท (Karl Johans Gate)
  • เที่ยวนอร์เวย์ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและของที่ระลึกต่าง ๆ แต่ราคาค่อนข้างสูง เนื่องจาก นอร์เวย์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก แต่ก็มีช่วงลดราคาสินค้าปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมาพันธ์ และเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมซึ่งจะลด 50-70 เปอร์เซ็นต์เลย