ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด (75 แพ็คเกจ)

พบ 75 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
เส้นทางฮอกไกโด เส้นทางฮอกไกโด โตเกียว เส้นทางฮอกไกโด โอซาก้า เส้นทางฮอกไกโด โทโฮคุ
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(75)
(59)
(45)
(25)
(18)
(18)
(15)
(14)
(9)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(3)
(11)
(27)
(35)
(26)
(17)
(15)
(14)
(6)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(0)
(0)
(4)
(41)
(28)
(2)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(37)
(30)
(8)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 12197
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 4 วัน 2 คืน โทมิตะฟาร์ม ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
4 วัน 2 คืน
ส.ค.
คลองโอตารุ / สวนชิคิไซโนะโอกะ / โทมิตะฟาร์ม
8
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿19,876
ทั่วไป
รหัส 13078
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน เขื่อนโฮเฮเคียว สะพานฟุตะมิ คลองโอตารุ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
น้ำตกชิไรโตะ โนะ ทาคิ / คลองโอตารุ / สะพานฟุตะมิ / เขื่อนโฮเฮเคียว
12
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿21,999
ทั่วไป
รหัส 13851
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 4 วัน 2 คืน หุบเขาจิโกคุดานิ เดินเล่นชมคลองโอตารุ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
4 วัน 2 คืน
ก.ย. / ต.ค.
คลองโอตารุ / ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ / หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
9
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿23,876
ทั่วไป
รหัส 11979
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน หุบเขานรกจิโกกุดานิ อิสระเล่นสกีที่ลานสกีโคคุไซซัปโปโร บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ / ฟาร์มหมีสีน้ำตาล / คลองโอตารุ / ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ
10
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿23,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13246
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน คลองโอตารุ กระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ บิน XW
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
คลองโอตารุ / กระเช้าไฟฟ้าฮาโกดาเตะ / โกดังอิฐแดงคาเนโมริ / สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ
12
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿24,876
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 11712
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน สวนชิคิไซโนะโอกะ เทศกาลฤดูลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ย.
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ / คลองโอตารุ / เนินเขาซีเรบุ (เซรุบุโนะโอะกะ) / สวนชิคิไซโนะโอกะ / โทมิตะฟาร์ม
12
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿24,888
ทั่วไป
รหัส 12008
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน คลองโอตารุ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ฟาร์มโทมิตะ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ส.ค.
คลองโอตารุ / สวนชิคิไซโนะโอกะ / โทมิตะฟาร์ม
10
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿24,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 12572
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน คิโรโระ สกีรีสอร์ท หุบเขาจิโกกุดานิ บิน XJ (พักสกีรีสอร์ท1คืน)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ / คลองโอตารุ / คิโรโระ สกีรีสอร์ท
11
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿25,876
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 12702
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน นั่งกระเช้าUsuzan Ropeway ออนเซ็นโทยะ บิน XJ (ในไม้เปลี่ยนสี)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
กระเช้าภูเขาไฟโชวะชินซัง / อิสระท่องเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด / ออนเซน
15
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿25,888
ทั่วไป
รหัส 13863
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน หุบเขานรกจิโกกุดานิ เนินพระพุทธเจ้า ลานสกีโคคุไซ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ม.ค. / ก.พ.
คลองโอตารุ / ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ / เนินแห่งพระพุทธเจ้า / ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
11
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿25,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13003
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าไฟฟ้าอุสุซาน บิน XJ (อิสระเล่นสกี)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน / คลองโอตารุ / ฟาร์มหมีสีน้ำตาล / กระเช้าภูเขาไฟโชวะชินซัง / หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
15
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿25,999
ทั่วไป
รหัส 12066
ลดราคา
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ชมดอกลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะ สวนชิกิไซโนะโอกะ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ส.ค. / ก.ย.
สวนชิคิไซโนะโอกะ / คลองโอตารุ / บ่อน้ำสีฟ้าเมืองบิเอะ / โทมิตะฟาร์ม
19
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
29,999
฿25,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11715
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน โทมิตะฟาร์ม สวนชิกิไซโนะโอกะ บ่อน้ำสีฟ้า บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ย.
บ่อน้ำสีฟ้าเมืองบิเอะ / สวนชิคิไซโนะโอกะ / ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ / โทมิตะฟาร์ม
17
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿25,999
ทั่วไป
รหัส 10756
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมเพนกวินพาเหรด บิน XW
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
คลองโอตารุ / ลานหิมะ ชิคิไซโนะโอกะ / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
9
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿26,876
ทั่วไป
รหัส 13243
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน คิโรโระสโนว์เวิลด์ เดินเล่นชมคลองโอตารุ บิน XW
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
คลองโอตารุ / คิโรโระ สกีรีสอร์ท / อิสระท่องเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด
8
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿26,876
ทั่วไป
รหัส 11203
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ลานสกีคิโรโระ นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกะดาเตะ บิน XW
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
อิสระท่องเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด / คิโรโระ สกีรีสอร์ท / กระเช้าไฟฟ้าฮาโกดาเตะ
12
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿26,876
ทั่วไป
รหัส 11976
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
คลองโอตารุ / กระเช้าคุโรดาเกะ / อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง / บ่อน้ำสีฟ้าเมืองบิเอะ
13
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿26,888
ทั่วไป
รหัส 13764
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อิสระเล่นสกีที่ลานสกีชิคิไซโนะ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ / คลองโอตารุ / ลานหิมะ ชิคิไซโนะโอกะ / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
9
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿26,999
ทั่วไป
รหัส 13086
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ล่องเรือตัดน้ำแข็ง บิน XW (เก็บทิปที่สนามบิน)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
คลองโอตารุ / ลานหิมะ ชิคิไซโนะโอกะ / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
10
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿27,876
ทั่วไป
รหัส 11208
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีพาโนราม่า 360 องศา บิน XW
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
คิโรโระ สกีรีสอร์ท / ลานหิมะ ชิคิไซโนะโอกะ / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
13
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿28,876
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13245
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน คิโรโระสโนว์เวิลด์ หุบเขาจิโกคุดานิ บิน XW (อิสระเล่นสกี)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
คิโรโระ สกีรีสอร์ท / ฟาร์มหมีสีน้ำตาล / หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ / ลานหิมะ ชิคิไซโนะโอกะ / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
12
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿28,876
ทั่วไป
รหัส 13865
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านหิมะมัคคะริ หุบเขานรกจิโกกุดานิ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
คลองโอตารุ / ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ / กระท่อมหิมะ คามาคุระ / ฟาร์มหมีสีน้ำตาล / หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
11
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿28,888
เน้นประหยัด
รหัส 13018
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน หุบเขานรกจิโกกุดานิ คลองโอตารุ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ย.
ภูเขาไฟโชวะชินซัง / ศาลเจ้าฮอกไกโด / คลองโอตารุ
14
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿28,900
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13094
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ป้อมโกเรียวคาคุ คลองโอตารุ นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ย.
คลองโอตารุ / เนินแห่งพระพุทธเจ้า / กระเช้าไฟฟ้าฮาโกดาเตะ / สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ
22
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿28,990
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13002
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด / คลองโอตารุ / สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน / กระเช้าคุโรดาเกะ
17
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿28,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13247
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง ล่องเรือตัดน้ำแข็ง บิน XW (เก็บทิปที่สนามบิน)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า / ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Garinko II / พิพิธภัณฑ์ชาวเหนือฮอกไกโด / คลองโอตารุ
10
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿29,876
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 12145
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน ป้อมดาวโกเรียวคาคุ หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส บิน XJ (อิสระเล่นสกี)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ / หมู่บ้านหัตถกรรมฟูราโน่ / ลานสกีฟูราโน่ปริ๊น / หอคอยโกเรียวคะคุ
20
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿29,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 12711
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน คิโรโระสกีรีสอร์ท สวนสัตว์อาซาฮิยามะ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค.
เนินแห่งพระพุทธเจ้า / คลองโอตารุ / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
16
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿29,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13965
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ป้อมดาวโกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะกลางคืน บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
บ่อน้ำสีฟ้าเมืองบิเอะ / เนินแห่งพระพุทธเจ้า / ฟาร์มหมีสีน้ำตาล / กระเช้าไฟฟ้าฮาโกดาเตะ / หอคอยโกเรียวคะคุ
24
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿30,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13165
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน ภูเขาไฟโชวะ คลองโอตารุ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
คลองโอตารุ / ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ / หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
16
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿30,900

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด เที่ยวเกาะใหญ่ หัวใจอบอุ่น

ที่เที่ยวฮอกไกโด สำหรับใครที่กำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวฮอกไกโดสวยๆ สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ที่ไม่ไกลจากประเทศไทยเท่าไรนัก ทัวร์ครับขอแนะนำ “ฮอกไกโด” เกาะสำคัญที่ตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งดินแดนในฝันของใครหลายๆคน และเป็นที่นิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะนอกจากจะอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากประเทศไทยของเราแล้ว ยังมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ ให้ท่านได้สูดกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นกันได้แบบเต็มที่กันอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในฮอกไกโด

 • โดราเอม่อน วากุวากุ สกาย ปาร์ค

ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ในสนามบินชินชิโตเสะ ที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์โดราเอม่อนประจำเกาะฮอกไกโด โดยภายในประกอบไปด้วยจุดถ่ายภาพ การแสดงโชว์ซึ่งจะแสดงทุกๆครึ่งชั่วโมง ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก สถานที่เวิร์คช้อป ห้องสมุด สนามเด็กเล่นและคาเฟ่ ซึ่งอยู่ในธีมของการ์ตูนเรื่องโดราเอม่อนทั้งหมด เหมาะสำหรับเด็กๆที่ชื่นชอบในความน่ารักของหุ่นยนต์แมวสีฟ้าไร้หูและความมหัศจรรย์ของเครื่องมือวิเศษ ทัวร์ริสท่านไหนที่เป็นสาวกโดราเอมอนอยู่แล้วไม่ควรพลาดเป็นอันขาด

โดราเอม่อน วากุวากุ สกาย ปาร์ค
โดราเอม่อน วากุวากุ สกาย ปาร์ค
 • คลองโอตารุ

โอตารุ ที่เที่ยวฮอกไกโด ที่เป็นเมืองท่าเรือขนาดเล็ก อยู่ไม่ไกลจากซัปโปโร ใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที จากซัปโปโร คนจะนิยมมาเที่ยวโอตารุในช่วงหน้าหนาว เพราะจะมีการจัดเทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ(Otaru Snow Light Path Festival) บรยากาศจะดูโรแมนติกมากย่ิงขึ้น บริเวณริมคลองเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า และร้านอาหารสามารถมาเดินเล่นริมคลอง และยังมีศิลปินมาโชว์ผลงานให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมา นอกจากนี้ก็ยัมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนช็อปปิ้งซาคาอิมาจิโตริ และร้านขนมกำเนิดชีสเค้กชื่อดังอย่าง Letao

คลองโอตารุ
คลองโอตารุ
 • เมืองซัปโปโร

ซัปโปโร ที่เที่ยวฮอกไกโด ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเกาะฮอกไกโด นับว่าเป็นเมืองหลักของที่นี่เลยก็ว่าได้ โดยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะเน้นไปในแนวประวัติศาสตร์ เนื่องจากเมืองซับโปโรนั้นมีความเป็นมาที่ยาวนานพอๆกับเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว บ้านเมืองที่ผสานความเป็นญี่ปุ่นโบราณเข้ากับศิลปะทางฝั่งตะวันตกได้อย่างลงตัว สามารถดึงดูดสายตาของเหล่านักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้มาทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดนิยมมาเล่นสกีหิมะในฤดูหนาวอีกด้วย

 • ฟุราโน่

เมืองฟุราโน่ ที่เที่ยวฮอกไกโด ที่เป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและทิวทัศน์สไตล์ชนบทอย่างแท้จริง บรรยากาศในเมืองโอบล้อมไปด้วยความอบอุ่นของทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ มีแบคกราวน์เป็นภาพภูเขาสูงตระหง่านอยู่ตรงหน้า ไฮไลท์ของเมืองนี้คือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ทอดยาวออกไปเป็นปุยสวยตลอดทั้งบริเวณ โดยจะผลิดอกสวยงามที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม หากใครที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามพร้อมบรรยากาศที่สดชื่นกลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์แบบนี้ เมืองฟุราโน่ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของการมาทัวร์ฮอกไกโดที่ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาด

ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์

กิจกรรมสุดฮิตในการเที่ยวฮอกไกโด

 • ผจญภัยบนลานน้ำแข็งเล่นสกีหิมะ

ถ้าจะกล่าวถึงการเล่นสกีหิมะในเกาะฮอกไกโดที่ได้รับความนิยมตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น คิโรโระ รีสอร์ท เพราะเป็นสถานที่ถ่ายทำในหนังเรื่องแฟนเดย์ คิโรโระ รีสอร์ท เป็นสกีรีสอร์ทที่มาพร้อมกับคุณภาพหิมะในแบบ powder snow หรือหิมะละเอียดนุ่มเหมือนผงแป้ง สามารถมาเล่นสกีได้ตั้งแต่กลางเดือน ธ.ค.-เม.ย. มีเส้นทางการเล่นตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับ advance นอกจากนี้ยังมีตู้เกม, ออนเซ็น, ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ฯลฯ เรียกว่าไม่ต้องออกไปไหนก็ได้ และไฮไลท์ของที่นี่ ที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้คือ ระฆังขอพร ที่ตั้งอยู่จุดสูงสุดของที่นี่ ใครที่มีโอกาสได้ไปก็อย่าลืมแวะไปสั่นระฆังรักกันหล่ะ

 • นอนเพลินๆแช่น้ำร้อนที่อุทยาน ชิกุซึ

แช่น้ำพุร้อนผ่อนคลายความเครียด กิจกรรมยอดนิยมเมื่อมาทัวร์ฮอกไกโด” อุทยานแห่งชาติชิกุซึของประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้มาทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด นิยมเดินทางมาพักผ่อนคลายหนาว ภายในอุทยานเต็มไปด้วยสีเขียวของธรรมชาติ หากเดินลึกเข้าไปจะพบบ่อน้ำพุร้อนโจซังเค ซึ่งเป็นออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติที่ไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ชาวฮอกไกโดเองก็นิยมเดินทางมาผ่อนคลายความเมื่อยล้ากันในวันหยุดเช่นกัน การได้แช่น้ำอุ่นๆคลายความหนาวเย็นของอากาศ ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่รายล้อมอยู่โดยรอบ นับเป็นความผ่อนคลายที่ทำเอาอยากหยุดเวลาไว้ตรงนั้นเลยจริงๆ

 • ล่องเรือชมวิวธารน้ำแข็งกับเรือ ออโรร่า

ชื่อเรือ ออโรร่า อาจทำให้หลายท่านคิดว่านี่คือกิจกรรมล่องเรือสำหรับคู่รักที่สุดแสนโรแมนติก แต่แท้จริงแล้วกิจกรรมนี้ออกจะตื่นตาตื่นใจเสียมากกว่า เพราะเรือออโรร่าของเกาะฮอกไกโดนั้น เป็นเรือตัดน้ำแข็งขนาดใหญ่ พร้อมนำนักท่องเที่ยวออกเดินทางสู่ธารน้ำแข็งอันหนาวเหน็บ ภายในเรือจะมีของว่างและเครื่องดื่มไว้คอยบริการตลอดทริป ทิวทัศน์โดยรอบจะเห็นเป็นธารน้ำแข็งสีขาวโพลนตลอดทั้งเส้นทาง บางครั้งอาจได้เห็นสัตว์เขตหนาวอย่างแมวน้ำออกมาต้อนรับเหล่าผู้มาเยือนด้วยเช่นกัน แต่ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะการท่องเที่ยวชมธรรมชาติมักจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น ทริปล่องเรือในบางรอบอาจจะไม่ได้เห็นธารน้ำแข็งสวยๆเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไป ไม่เพียงพอต่อการจับตัวของธารน้ำแข็ง แต่การได้ชมบรรยากาศในหน้าหนาวสองข้างทางของเมืองฮอกไกโดจากกลางธารน้ำผ่านเรือนำเที่ยว เพียงเท่านี้ก็นับว่าคุ้มค่าสำหรับการออกทริปทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดครั้งนี้แล้ว

ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกทริป เที่ยวฮอกไกโด

เที่ยวฮอกไกโด เนื่องจากเกาะฮอกไกโดตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ทำให้สภาพอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไรนัก

 • ฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน อากาศจะกำลังเย็นสบายในช่วงกลางคืน กลางวันอากาศร้อน ฮอกไกโดหน้าร้อน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่สุดในหน้าร้อนของญี่ปุ่น จะมีเทศกาลทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 
 • ฤดูหนาว ช่วงเดือนตุลาคม - เดือนภกุมภาพันธ์ อากาศก็อาจจะติดลบเหลือเพียงแค่ -10 องศาเท่านั้นเอง เหมาะอย่างยิ่งที่จะไปเที่ยวเทศกาลหิมะ หรือสถานที่ท่องเที่ยวตามฤดูกาลที่มีเฉพาะหน้าหนาว 
 • ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของฮอกไกโด อุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มขึ้น ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ถึงแม้ว่าในช่วงกลางคืนเดือนมีนาคมจะยังคงมีอุณหภูมิหนาวเย็น เฉลี่ยอยู่ที่ -3 องศาก็ตาม แต่ในเดือนพฤษภาคมจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก 5 องศาในเดือนมีนาคม เป็น 11 องศาในเดือนเมษายน และ 16 องศาในเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิและเวลากลางวันเพิ่มขึ้นเร็วมากที่สุดในรอบปี จาก 1 องศาในช่วงต้นเดือนมีนาคมเป็น 16 องศาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม และมีช่วงเวลาของพระอาทิตย์ที่ยาวนานมากที่สุดของปีอยู่ที่เดือนพฤษภาคมที่ 7 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงนี้จะมีเริ่มมีดอกซากุระบาน รวมถึงฟาร์มดอกไม้บางแห่งจะเริ่มมีให้ได้เที่ยวชมกันบ้างแล้ว แต่จะยังไม่มากนัก

เทศกาลห้ามพลาดเมื่อมาทัวร์ฮอกไกโด

ที่เที่ยวฮอกไกโด งานเทศกาลน้ำแข็งและหิมะถือว่าเป็นไฮไลท์ประจำปีของเกาะฮอกไกโดเลยก็ว่าได้ โดยภายในงานจะเต็มไปด้วยประติมากรรมน้ำแข็งรูปแบบต่างๆที่ถูกสรรค์สร้างโดยช่างมากฝีมือจากทั่วสารทิศ โดยเทศกาลนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีระยะเวลาจัดงานประมาณ 1สัปดาห์ ท่านสามารถเข้าร่วมชมงานแกะสลักน้ำแข่งที่น่าตื่นตานี้ได้ 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ สวนโอโดริ แต่ละปีจะมีการจัดธีมของงานขึ้นมา สร้างสีสันให้กับงานเทศกาลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ที่นี่ยังมีลานสกีให้สนุกกันอย่างสุดเหวี่ยงอีกด้วย จุดที่สองอยู่ที่ซุซุกิโนะ เป็นสถานที่จัดประกวดผลงานแกะสลักน้ำแข็ง ที่ไม่ว่าใครที่ได้มาทัวร์ฮอกไกโดในช่วงนี้จะต้องแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันให้ได้ ภายในงานจะได้เห็นจินตนาการของผู้เข้าแข็งขัน ที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบผลงานศิลปะได้อย่างตระการตา จุดสุดท้ายจะอยู่ที่เมืองซึมโด ซึ่งจะแตกต่างจากสองจุดแรกตรงที่ไม่ได้เน้นการประกวดมากนัก แต่จะจัดให้เป็นลานกิจกรรมสำหรับครอบครัว ให้พ่อแม่ลูกได้เพลินเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆที่สามารถเข้าร่วมได้ตลอดทั้งงาน

sapporo snow festival
sapporo snow festival
 • งานเทศกาลการดื่มเบียร์

ที่เที่ยวฮอกไกโด งานดื่มเบียร์ของฮอกไกโดเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลเอาใจนักดื่มจริงๆ โดยงานนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ นักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับรสชาติแกลิ่นหอมของเบียร์เย็นๆท่ามกลางแสงไฟยามค่ำคื่นของสวนสาธารณะกลางเมืองได้อย่างเต็มอรรถรส นอกจากจะได้ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยเบียร์เย็นๆสักแก้ว ยังได้มิตรภาพกลับบ้านกันด้วย

sapporo beer garden
sapporo snow festival

อาหารจานเด็ดในการฮอกไกโด

 • ปูยักษ์เนื้อหวาน

เนื่องจากฮอกไกโดมีสภาพเป็นเกาะ ดังนั้นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่จึงเป็นอาหารทะเลรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะปูยักษ์ฮอกไกโด ว่ากันว่าเนื้อปูยักษ์ของที่นี่รสชาติหวานนุ่มลิ้นเอามากๆ ความฉ่ำเด้งของเนื้อปูสดๆที่ตัดกับความเปรี้ยวเล็กๆของน้ำจิ้มสูตรเฉพาะตัว ทำเอาหลายคนติดอกติดใจจนต้องขอสั่งเพิ่มกันเลยทีเดียว หากใครที่ต้องการมาลิ้มรสชาติของปูยักษณ์ฮอกไกโด แนะนำให้มาในช่วงฤดูหนาว เพราะเป็นช่วงที่เนื้อปูมีความหวาน แน่น และอร่อยที่สุดในรอบปี

ทัวร์ฮอกไกโดราคาถูก >> คลิก