banner-app

ทัวร์อิตาลี ทัวร์อิตาลี (58 แพ็คเกจ)

พบ 58 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(26)
(25)
(4)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(26)
(40)
(12)
(17)
(17)
(9)
(6)
(4)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(7)
(9)
(14)
(20)
(7)
(1)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(35)
(13)
(5)
(3)
(2)
ชมสถาปัตย์
รหัส 14589
ทัวร์อิตาลี มิลาน โรม 6 วัน 3 คืน หมู่บ้านแห่งซิงเควเทอร์เร่ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ บิน EY
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
6 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / วาติกัน / หอเอนปิซ่า / ชิงเกว่ แตร์เร
41
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿36,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12906
ทัวร์อิตาลี โรม มิลาน 7 วัน 4 คืน โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า บิน QR (ไม่รวมค่าวีซ่า)
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ก.พ. / มี.ค.
ทะเลสาบโคโม่ / สะพานถอนหายใจ / หอเอนปิซ่า / น้ำพุเทรวี่
29
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿38,888
ชมสถาปัตย์
รหัส 12185
ทัวร์อิตาลี มิลาน โรม 8 วัน 5 คืน หอเอนแห่งเมืองปีซ่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ บิน QR
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
วิหารแพนธีออน / น้ำพุเทรวี่ / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / หอเอนปิซ่า
42
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12596
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน บิน EK
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
7 วัน 4 คืน
พ.ย.
ยอดเขาทิตลิส / สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / ประตูชัยนโปเลียน / ล่องเรือบาโตมูซ
20
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 14586
ทัวร์อิตาลี โรม มิลาน 7 วัน 4 คืน เกาะเวนิส หอเอนแห่งเมืองปิซ่า มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน บิน SQ
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
7 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
โคลีเซียม / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / เวนิส / หอเอนปิซ่า
34
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13954
ทัวร์ยุโรปตะวันตก สวิส ฝรั่งเศส อิตาลี 7 วัน 4 คืน หอเอนแห่งเมืองปิซ่า มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ บิน QR
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
หอเอนปิซ่า / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / วิหารแพนธีออน
35
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿42,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13153
ทัวร์อิตาลี มิลาน โรม 7 วัน 4 คืน มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หมู่บ้านทั้งห้าซิงเควเทอร์เร่ บิน EY
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / โคลีเซียม / ชิงเกว่ แตร์เร / จัตุรัสซานมาร์โค
46
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿42,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 14656
ทัวร์อิตาลี มิลาน โรม 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านชิงเกวเตเร่ หอเอนเมืองปิซ่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ บิน EK
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / หอเอนปิซ่า / ชิงเกว่ แตร์เร / เวนิส
23
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿43,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13610
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส ล่องเรือบาโตมุช บิน EK
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
7 วัน 4 คืน
ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / หอไอเฟล / พระราชวังแวร์ซายส์ / The TITLIS Cliff Walk / ยอดเขาทิตลิส
24
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿47,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14289
ทัวร์อิตาลี มิลาน โรม 8 วัน 5 คืน หอเอนเมืองปิซ่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม บิน TG
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า / โคลีเซียม / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / หอเอนปิซ่า / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
42
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14242
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน หอเอนปิซ่า ยอดเขาทิตลิส บิน QR
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ก.พ. / มี.ค.
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ / The TITLIS Cliff Walk / ยอดเขาทิตลิส / จัตุรัสซานมาร์โค / หอเอนปิซ่า
43
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14634
ทัวร์อิตาลี มิลาน โรม 8 วัน 5 คืน หอเอนแห่งเมืองปีซ่า เมืองเวนิส เมืองปอมเปอี บิน TG
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
8 วัน 5 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
โคลีเซียม / ซากเมืองปอมเปอี / หอเอนปิซ่า / เวนิส
34
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14666
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายย์ ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ บิน QR
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาทิตลิส / หอเอนปิซ่า / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)
33
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14489
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ยอดเขาทิตลิส มหาวิหารแห่งมิลาน ล่องเรือแม่น้ำแซน บิน QR
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
ธ.ค. / ม.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / ยอดเขาทิตลิส / ล่องเรือบาโตมูซ
31
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 12861
ทัวร์อิตาลี มิลาน กรุงโรม 8 วัน 5 คืน เกาะเวนิส โคลอสเซี่ยม(ถ่ายรูปด้านนอก) บิน QR
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / หอเอนปิซ่า / เวนิส
36
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13197
ทัวร์อิตาลี มิลาน โรม 9 วัน 6 คืน หอเอนแห่งเมืองปีซ่า ล่องเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ บิน QR
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / ซากเมืองปอมเปอี / ถํ้าบลูก็อตโต / หอเอนปิซ่า
43
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿50,900
ทั่วไป
รหัส 14590
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิสฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน นั่งกระเช้าโรแตร์ยอดเขาทิตลิส ล่องเรือบาโตมุช บิน SQ
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
ล่องเรือบาโตมูซ / พระราชวังแวร์ซายส์ / The TITLIS Cliff Walk / ยอดเขาทิตลิส / สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / เวนิส
35
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿52,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13402
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน เที่ยวเกาะเวนิส นั่งกระเช้าโรแตร์สู่ยอดเขาทิทลิส บิน QR
อิตาลี สวิส ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / โคลีเซียม / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / หอเอนปิซ่า / ยอดเขาทิตลิส
33
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿53,555
ชมสถาปัตย์
รหัส 12414
ทัวร์อิตาลี โรม ชิงเกวแตร์เร 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ นั่งกระเช้าสู่แอลป์ดิซุสเซ่ บิน TG
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
มหาวิหารฟลอเรนซ์ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร) / นั่งกระเช้าบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี / หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ / หอเอนปิซ่า / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)
38
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿53,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13014
ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส อิตาลี 8 วัน 5 คืน หอเอนปิซ่า วิหารแพนเธออน นั่งรถไฟสู่ซิงเกวเตเรว์ บิน QR
อิตาลี ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
วิหารแพนธีออน / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / หอเอนปิซ่า / ชิงเกว่ แตร์เร / มหาวิหารซานลอเรนโซเจนัว
38
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿54,555
ชมสถาปัตย์
รหัส 12293
ลดราคา
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ ยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือบาโตมุชแม่น้ำแซน บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือบาโตมูซ / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
36
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
58,999
฿55,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13011
ทัวร์อิตาลี มิลาน โรม 8 วัน 5 คืน มหาวิหารแห่งมิลาน นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขา SECEDA บิน QR
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ยอดเขาซิซีด้า / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / โคลีเซียม / หมู่บ้านวัล ดิ ฟุนส์
26
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿57,555
ทั่วไป
รหัส 14629
ทัวร์อิตาลีใต้ โรม 8 วัน 5 คืน อมาลฟี่โคสท์ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม บิน TG
อิตาลี
ทัวร์อิตาลีใต้
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
แท่นบูชาบัลแดคคิโน St. Peter's Baldachin / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / ซากเมืองปอมเปอี / อามัลฟี่โคสท์
20
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿57,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14292
ลดราคา
ทัวร์อิตาลีใต้ โรม เนเปิ้ลส์ 8 วัน 5 คืน เกาะคาปรี ชายฝั่งงอมาลฟี่โคสท์ บิน TG
อิตาลี
ทัวร์อิตาลีใต้
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
กลุ่มโรมันฟอรัม / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / ซากเมืองปอมเปอี / อามัลฟี่โคสท์ / เกาะคาปรี
21
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
59,900
฿57,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 11914
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ บิน QR
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / เวนิส / ยอดเขาจุงเฟรา / พระราชวังแวร์ซายส์
34
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿59,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12254
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน สะพานไม้ชาเปล หอไอเฟล ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส บิน SQ
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาทิตลิส / เวนิส
36
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿62,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 10140
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นหอไอเฟล(ชั้น2) บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ / หอไอเฟล / ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / เวนิส / หอเอนปิซ่า
30
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿63,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14665
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน เกาะเวนิส ยอดเขาจุงเฟรา พระราชวังแวร์ซายย์ บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / เวนิส
33
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿69,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14657
ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน 6 คืน ยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือบาตามูซ บิน EK
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / หอเอนปิซ่า / เวนิส / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / ยอดเขาจุงเฟรา / พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ / จัตุรัสทรอคาเดโร
36
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿69,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13414
ทัวร์อิตาลี มิลาน เจนัว 8 วัน 5 คืน ชม5หมู่บ้านงามของอิตาลี ทะเลสาบเบรียส บิน TG
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / ทะเลสาบเบรียส / ชิงเกว่ แตร์เร
20
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿72,000

 

หนีไปยุโรปทั้งที “ทัวร์อิตาลี” คือคำตอบ

เชื่อว่าการได้มีโอกาสเดินทางไปไกลถึงทวีปยุโรปคงเป็นความใฝ่ฝันของหลาย ๆ คนอย่างแน่นอน ด้วยความคลาสสิกบวกกับความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ของบ้านเมืองเขาจึงทำให้คนไทยอยากรู้ว่าประเทศที่ได้ชื่อว่าเจริญ ๆ ของโลกเขาอยู่กันแบบไหน การไป ทัวร์อิตาลี ก็ถือเป็นอีกความน่าสนใจที่ควรค่าได้มาสัมผัสสักครั้งในชีวิต ประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณาจักรอันแสนยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ ปัจจุบันยังคงหลงเหลืออารยะธรรมต่าง ๆ ให้ได้ศึกษาอีกมากมาย ไหน ๆ จะหนีไปยุโรปทั้งที ทัวร์อิตาลี คือคำตอบเหมือนกันนะ

รู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องน่าสนใจของอิตาลี

ก่อนจะเดินทางไป ทัวร์อิตาลี มาเราทำความรู้จักกับประเทศนี้ให้มากขึ้นหน่อยดีกว่า สาธารณรัฐอิตาลี เป็นหนึ่งในประเทศทางยุโรปตอนใต้ มีลักษณะคล้ายกับรองเท้าบูทตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรอิตาลี ความพิเศษของอิตาลีคือในประเทศของพวกเขามีประเทศอิสระ 2 ประเทศอันประกอบไปด้วย นครรัฐวาติกัน และ หมู่เกาะ ซาน มารีโน ว่ากันว่าในอดีตพื้นที่ของประเทศอิตาลีมีมนุษย์อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยยุคหิน มีการปกครองอำนาจและยึดแบ่งดินแดนกันเรื่อยมา กระทั่งช่วง 27 ปีก่อนคริสต์ศักราชเมืองโรมได้เปลี่ยนระบอบการปกครองจากเดิมสาธารณรัฐเป็นจักรวรรดิ ทำให้การปกครองของพวกเขากว้างไกลไปทั่วยุโรป อย่างไรก็ตามหลังช่วง ค.ศ. เข้าสู่ยุคเสื่อมโทรมของจักรวรรดิ

ในช่วงยุคกลางอิตาลีได้แตกออกเป็นหลายเมืองมากจากการเข้ารุกรานของบรรดากองทัพประเทศอื่นจนมาถึงช่วงศตวรรษที่ 19 ตอนกลางบรรดาขบวนการชาตินิยมมีการชุมนุมเพื่อต้องการรวมอิตาลีให้กลับมาเป็นปึกแผ่น เรื่องราวนี้ยืดเยื้อถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 อิตาลีตัดสินใจเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรจนในที่สุดก็ชนะสงคราม ช่วงปี 1922 ระบบเผด็จการฟาสซิสต์ได้ถูกนำมาใช้กว่า 20 ปี จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 พวกเขาประกาศเป็นฝั่งตรงข้ามกับนาซีหลังจบสงครามได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์เป็นประชาธิปไตยมาจนถึงปัจจุบันนี้

วัฒนธรรมของอิตาลีมีความน่าสนใจตรงเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในยุโรปที่นับถือศักดิ์ผู้สูงอายุแบบคนเอเชีย มักให้เกียรติและมีมารยาทกับคนที่อายุเยอะกว่า การทักทายนอกจากจับมือแล้วอาจยังมีมืออีกข้างมาแตะแขนเพื่อแสดงถึงความเคารพด้วย คนอิตาลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ส่วนคนราว 1% ของประเทศนับถือศาสนายิว นิกายโปรแตสแตนท์ ภาษาประจำชาติแน่นอนว่าต้องเป็น ภาษาอิตาเลียน จำนวนประชากรของอิตาลีมีอยู่ราว 60 ล้านคน อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมากเช่น เมืองมิลาน, กรุงโรม โดยมีปริมาณกว่า 94% ที่เป็นคนอิตาลีแท้ ๆ ส่วนที่เหลือมีเชื้อสายผสม เช่น อัลแบเนีย, โรมาเนีย, ยูเครน, แอฟริกัน, เอเชีย เป็นต้น

อ้างอิง : วิกิพีเดีย 

 

เทศกาลน่าสนใจหากได้ไปเที่ยว ทัวร์อิตาลี

ต้องบอกว่าการไป ทัวร์อิตาลี ในช่วงเวลาที่มีเทศกาลสำคัญจะได้พบกับความรื่นเริง สนุกสนาน และความสุขแบบเต็มที่นอกเหนือจากการได้สัมผัสความงดงามทั่วไปด้วย ซึ่งเทศกางน่าสนใจของอิตาลีมีหลายเทศกาล

 • ปลายเดือนมกราคม – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลคาร์นิวัล มีจัดอยู่หลายเมืองแต่ที่ดัง ๆ ต้องเมืองเวนิส ประชาชนแต่งกายแบบแฟนซีพร้อมสวมหน้ากากมาเต้นรำ ร้องเพลงสนุกสนาน
 • เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน เทศกาลอีสเตอร์ มีเดินขบวนกู๊ดฟรายเดย์ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฉลองพระสันตะปาปาทรงมีกระแสรับสั่งถึงประชาชน
 • ช่วงเดือนกรกฎาคม ใครเป็นสายช็อปต้องห้ามพลาดกับเทศกาลลดราคาประจำปี ร้านค้าต่าง ๆ จะลด แลก แจก แถมกันแบบสุด ๆ เนื่องจากในเดือนถัดไปถือเป็นวันหยุดที่พวกเขาจะไปพักผ่อนกันแบบเต็มที่

 

สภาพอากาศและฤดูกาลต้องรู้ก่อนไป ทัวร์อิตาลี

ถือว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจในเรื่องสภาพอากาศมาก ๆ ใครไป ทัวร์อิตาลี ต้องตรวจสอบให้ดีเนื่องจากความที่ประเทศนี้มีพื้นที่บนท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้ทางตอนเหนือมีความร้อนชื้น แต่ส่วนที่ติดกับทะเลจะมีสภาพอากาศอบอุ่นตลอดปีด้วยลมจากแอฟริกาที่พัดเข้ามา ด้านพื้นที่ชายฝั่งคาบสมุทรก็มีสภาพอากาศต่างกันเพราะระดับความสูงจากบรรดาหุบเขาทั้งหลาย ทำให้ช่วงหน้าหนาวบนที่สูงจะหนาวจัด มีหิมะ โดยฤดูกาลต่าง ๆ แบ่งออกได้ดังนี้

 • ฤดูหนาว ช่วงปลายธันวาคม – ปลายมีนาคม สภาพอากาศหนาวจัดในบางพื้นที่ เช่น เทือกเขาแอลป์ อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส โดยเฉลี่ย แต่ถ้าบนเกาะซิซิลีไม่หนาวมากราว 12 องศาเซลเซียส
 • ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงปลายมีนาคม – ปลายมิถุนายน อากาศกำลังดีแต่อาจมีฝนบ้างแต่สภาพอากาศโดยรวมนับว่าเหมาะกับการมาท่องเที่ยวสุด ๆ ไปเลย
 • ฤดูร้อน ช่วงปลายเดือนมิถุนายน – ปลายเดือนกันยายน สภาพอากาศร้อนจัด มีอุณหภูมิตั้งแต่ 20 -30 องศาเซลเซียส หรืออาจมากกว่านั้น
 • ฤดูใบไม้ร่วง ช่วงปลายเดือนกันยายน – ปลายเดือนธันวาคม สภาพอากาศกำลังดี มีลมพัดเย็นสบาย ดอกไม้ใบไม้ต่าง ๆ เปลี่ยนสีมีความสวยงามไปอีกแบบ

 

เวลาและระยะเวลาในการเดินทางไปเที่ยวอิตาลี

เวลาของการไป เที่ยวอิตาลี ทุกคนเมื่อไปถึงแล้วต้องสังเกตให้ดีว่าไปช่วงไหน หากเป็นช่วงหน้าร้อนเวลาจะช้ากว่าบ้านเรา 5 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นฤดูหนาวเวลาจะช้ากว่า 6 ชั่วโมง ด้านการเดินทางไปยังอิตาลีคือการโดยสารเครื่องบินซึ่งปกติแล้วจะเลือกได้ว่าบินแบบแวะพักหรือบินตรง หากบินตรงใช้เวลาราว 13-14 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับเมืองที่ไป

 

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางไป ทัวร์อิตาลี

การจะไป ทัวร์อิตาลี จำเป็นอย่างมากที่ต้องเตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมเสร็จสรรพไม่อย่างนั้นหากผิดพลาดขึ้นมาจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้

 • การไปยังอิตาลีจำเป็นต้องใช้วีซ่าและพาสปอร์ต หากต้องการอยู่อิตาลีนานกว่า 8 วัน ต้องรายงานตัวกับสถานีตำรวจใกล้ที่พักที่สุด
 • ต้องมีการแสดงเงินสดที่จะใช้จ่ายใน ทัวร์อิตาลี หากมีแต่บัตรเครดิตโอกาสโดนกักตัวส่งกลับมีสูง
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการสายการบิน ทั้งนี้ควรตรวจสอบให้ดีก่อนเดินทาง
 • ปลั๊กไฟของการไป ทัวร์อิตาลี เหมือนกับบ้านเราคือมี 2 ขา หรือบางแห่งอาจมี 3 ขา
 • ค่าเงินของอิตาลีที่นักท่องเที่ยวใช้กัน คือ ยูโร โดย 1 ยูโร เท่ากับราว 40 กว่าบาทเศษ

>>อิตาลี ไปกี่ทีก็ไม่พลาด ! รวมข้อมูลเพื่อเตรียมตัวก่อนไปเที่ยวอิตาลี<<

 

เมืองหลักที่ต้องสัมผัสเมื่อไป ทัวร์อิตาลี

ทัวร์อิตาลี - กรุงโรม

เมืองหลวงในการเดินทางไป ทัวร์อิตาลี เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ๆ พร้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิ โคลอสเซียม, มหาวิหารแพนธีออน, น้ำพุเทรวี เป็นต้น

ทัวร์อิตาลี - มิลาน

เมืองแห่งแฟชั่นของโลกบวกกับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของอิตาลี อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เวลามีงานแฟชั่นหรือเทศกาลต่าง ๆ เมืองนี้นับว่ามีสีสันมาก มีสถานที่สวยงามมากมายให้ได้เยี่ยมชมรวมถึงอากาศที่ดีตลอดทั้งปี

ทัวร์อิตาลี - ฟลอเรนซ์

เป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยยุคเรเนซองส์ ปัจจุบันนี้เรายังสามารถพบเห็นบ้านเรือนอาคารต่าง ๆ ที่เคยเป็นความรุ่งโรจน์ในยุคนั้นได้อยู่ มีความคลาสสิกจนหลาย ๆ คนอยากลองสัมผัสด้วยตนเองสักครั้ง สิ่งสำคัญคือต้องไปจิบกาแฟเอสเพรสโซเสียหน่อยจะได้เข้าถึงเมืองฟลอเรนซ์อย่างแท้จริง

ทัวร์อิตาลี - โบโลญญ่า

เมืองที่มีมหาวิทยาลัยเบอร์ต้น ๆ ของโลก ตัวเมืองอยู่ในหุบเขาทำให้สภาพอากาศเย็นสบาย บรรยากาศสวยงาม บ้านเมืองยังคงรักษาความเจริญรุ่งเรืองในยุคกลางได้อย่างดี เหมาะกับการมาพักผ่อนแบบสุด ๆ ไปเลย

ทัวร์อิตาลี - ตูริน

เมืองที่ได้ชื่อว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติสวยที่สุดในโลก เมื่อผสมผสานกับความเจริญรุ่งเรืองเข้าไปด้วยแล้วทำให้เมืองนี้ดูมีความทันสมัยกว่าเมืองอื่น ๆ มีความสะดวกสบาย และเทคโนโลยีต่าง ๆ ครบครันมาก

ทัวร์อิตาลี - เวนิส

สุดยอดเมืองที่หลาย ๆ คนเมื่อไป ทัวร์อิตาลี ต้องอยากไปสัมผัส สร้างขึ้นโดยการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ บริเวณทะเลสาบเวนิเทียจำนวนมากเข้าหากัน การมาที่นี่ต้องนั่งเรือกอนโดล่าเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตอันหาได้ยากยิ่งมาก ๆ มีความสวยงามไม่เหมือนใคร

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปเยือนเมื่อมา ทัวร์อิตาลี

เที่ยวอิตาลี - โคลอสเซียม

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ถือเป็นสนามกีฬาต้นแบบของสนามกีฬาในยุคนี้ ในอดีตที่นี่คือลานแข่งประลองความแข็งแกร่งของบรรดาขุนพลต่าง ๆ รวมถึงใต้ดินยังมีคุกสำหรับกักขังสัตว์ดุร้ายอีกด้วย เป็นสถานที่เที่ยวในกรุงโรมที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง

เที่ยวอิตาลี - หอเอนปิซ่า

อย่างที่รู้กันว่าหอคอยแห่งนี้เอนเอียงไม่เหมือนกับหอคอยทั่วไป แต่ถึงจะเอียงแบบนี้แต่กลับไม่ถล่มลงมาเป็นเวลานานหลายร้อยปี ใครไปก็ต้องถ่ายรูปทำเหมือนกำลังแบกหอคอยนี้ไว้อยู่ เป็นสถานที่มหัศจรรย์ที่ใครไปเมืองปิซ่าต้องสัมผัสกันทุกราย

เที่ยวอิตาลี - คลองเวนิส

การได้มีโอกาสไปล่องเรือกอนโดล่าในคลองเวนิสถือเป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งสำหรับคน ทัวร์อิตาลี ให้ความโรแมนติกสุด ๆ ยิ่งถ้าไปกับคู่รักรับรองเลยความรักของคุณจะสุกงอมมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน

เที่ยวอิตาลี - มหาวิหานแพนธีออน

อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี มีความใหญ่โตโอ่อ่า เสาแต่ละต้นทำจากหินก้อนเดียวจึงทำให้มีความน่าสนใจเรื่องการสร้างมาก ๆ ในอดีตกษัตริย์ใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ มากมาย

เที่ยวอิตาลี - น้ำพุเทรวี

น้ำตกสไตล์บาโรกชื่อดังของกรุงโรม กลางน้ำพุมีรูปปั้นเทพเจ้าเนปจูนแกะสลักกับไทรทัน เมื่อไปถึงให้โยนเหรียญลงน้ำเชื่อว่าจะทำให้สมหวังตามคำอธิษฐานทุกประการ

เที่ยวอิตาลี - จัตุรัสซินญอเรีย

นี่คืองานศิลปะแบบพาโนรามาที่มีความงดงามในทุกมุมมอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟลอเรนซ์ โอบล้อมด้วยอาคารเก่าแก่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ตรงกลางมีน้ำพุเพิ่มความงดงามของจัตุรัสแห่งนี้ให้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีก

>>แม้อยู่ไกลแต่ต้องไปให้ถึง !! 7 สถานที่เที่ยวในอิตาลี สวยจนไม่อยากกลับ<<

 

 

อาหารแนะนำเมื่อไป ทัวร์อิตาลี

อาหารอิตาเลียนคงเป็นอะไรที่คนทั่วโลกคุ้นเคยกันอยู่แล้ว แต่ไหน ๆ ก็มีโอกาสไป ทัวร์อิตาลี ทั้งทีคงต้องสัมผัสกันหน่อยว่ารสชาติอาหารจากต้นตำรับแท้ ๆ เขาเป็นอย่างไรกันบ้าง

อาหารอิตาลี - พิซซ่า

การไปทานพิซซ่าที่อิตาลีแนะนำให้ไปเมืองนาโปลี เน้นแป้งแบบบางนุ่ม เน้นวัตถุดิบหน้าพิซซ่าที่มีความสดใหม่ แน่นอนว่าอย่าพลาดหน้าไหนก็ได้ที่มีมะเขือเทศที่ปลูกจากดินภูเขาไฟ อร่อยจนลืมพิซซ่าบ้านเราไปได้เลย

อาหารอิตาลี - Ossobuco alla Milanese

อาหารชุดสเต็กเนื้อเสิร์ฟกับไวน์ขาว ผัก และน้ำซุป แม้ไม่ได้โด่งดังไปทั่วโลกแต่ขอบอกเลยว่าการมา ทัวร์อิตาลี ต้องทานอาหารดั้งเดิมเมนูนี้ยิ่งเมืองมิลานถือว่าอร่อยสุด ๆ

อาหารอิตาลี - ลาซานญ่า

มีการสลับชั้นของพาสต้า ชีส เนื้อ อัดด้วยซอสกับชีสอีกชั้น มีหลายรูปแบบให้ได้เลือกทาน แม้ในบ้านเราก็มีหลายร้านที่ขายแต่ถ้าไปถึงที่ต้องลองสักหน่อยจริงไหมละ

อาหารอิตาลี - Focaccia

อาหารชื่อดังของคนอิตาลีที่โปรดปรานกันมาก เป็นอาหารเก่าแก่ของอิตาลี ลักษณะคือเหมือนขนมปังแล้วมีไส้ต่าง ๆ เหมือนเบอร์เกอร์แต่รสชาติอร่อยกว่ากันเยอะเลย

อาหารอิตาลี - Panzanella

อาหารสายสุขภาพมีส่วนผสมหลักคือสลัดมะเขือเทศกับขนมปัง ส่วนใหญ่เสิร์ฟตอนกลางวันของฤดูร้อน รสชาติแปลก ใหม่ น่าลองสัมผัสมาก ๆ

อย่าลืมของฝากก่อนจากทัวร์อิตาลี

ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจ ทัวร์อิตาลี อย่าลืมว่าของฝากเป็นสิ่งสำคัญที่ห้ามพลาดเลย ว่าแล้วมาดูดีกว่ามีอะไรน่าซื้อบ้าง

ของฝากอิตาลี - ไวน์จากอิตาลี

เครื่องดื่มขึ้นชื่อของประเทศ สังเกตว่าเวลาทานอาหารอิตาเลียนต้องมีไวน์เป็นเครื่องดื่มประกอบตลอด และนั่นคือเหตุผลสำคัญที่อุตส่าห์ไปถึงถิ่นจะไม่ซื้อกลับมาได้อย่างไร

ของฝากอิตาลี - แบรนด์เนมทั้งหลาย

ประเทศนี้นับเป็นประเทศแห่งแฟชั่น ดังนั้นสาว ๆ สายช็อปทั้งหลายอย่าพลาดกับเครื่องประดับแบรนด์เนมต่าง ๆ อย่างแบรนด์ดังของอิตาลี เช่น กุชชี่ เป็นต้น

ของฝากอิตาลี - เส้นพาสต้าอบแห้ง

อย่างที่รู้กันว่าเมืองนี้เป็นต้นตำรับของบรรดาเส้นพาสต้าหลากหลายประเภท หากต้องการรสชาติแท้ ๆ สูตรดั้งเดิมไหน ๆ ไป ทัวร์อิตาลี ทั้งทีก็อย่าลืมเลือกซื้อเส้นพาสต้าอบแห้งมาไว้ใช้งานกันหน่อย เผื่อวันไหนอารมณ์อยากกินอาหารอิตาเลียนขึ้นมาจะได้มีเส้นคุณภาพสูงไว้ทานให้เอร็ดอร่อย

ของฝากอิตาลี - เซรามิกพอร์ซเลน

เครื่องประดับที่พบได้ทั่วไปตามร้านอาหาร ใครที่อยากได้ความงดงามแบบต้นฉบับของเซรามิกพอร์ซเลนก็ต้องซื้อมาจากอิตาลีเลย แต่ระวังเรื่องการขนส่งหน่อยเพราะของแบบนี้แตกหักได้ง่าย แนะนำให้บอกทางร้านหีบห่อเอาไว้ให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนระหว่างโดยสารกลับบ้าน

ของฝากอิตาลี - น้ำมันมะกอก

ใครเป็นสายอาหารฝรั่งจะรู้ดีว่าน้ำมันมะกอกคือหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในการประกอบอาหาร เมื่อมีโอกาสได้เดินทางไป ทัวร์อิตาลี ก็อย่าลืมซื้อน้ำมันมะกอกคุณภาพดีเอาไว้ใช้งานด้วย บอกเลยว่าของที่นี่ผ่านการตรวจสารเจือปนสามารถใช้กับอาหารหลากประเภทได้ตามต้องการเลย มีหลายกลิ่น หลายรสให้ได้เลือก หรือจะซื้อมาเป็นของฝากให้กับคนที่บ้านเพื่อทำอาหารให้คุณทานก็ดีไม่น้อย

 

การได้มีโอกาสไป ทัวร์อิตาลี สักครั้งในชีวิตสำหรับคนธรรมดาไม่ใช่เรื่องง่าย หากคุณคือคนหนึ่งที่กำลังจะมีโอกาสได้สัมผัสกับความพิเศษนี้อย่าลืมศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนเดินทางทุกครั้ง เพื่อเวลาไปถึงแล้วจะได้ไม่พบเจอกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจตามมา อย่างแย่สุดคือการโดนส่งกลับประเทศไทยทั้งที่ยังไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยด้วยซ้ำ ยิ่งใครอยากหนีอากาศร้อน ๆ ในบ้านเรามองหา ทัวร์อิตาลีกับทัวร์ครับ สักทริปแล้วจัดกระเป๋าเตรียมพร้อมเรื่องต่าง ๆ แล้วออกเดินทางกันดีกว่า ปลดปล่อยความสุขให้กับชีวิตบินไปยุโรปกันเถอะ