banner-app

ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย (17 แพ็คเกจ)

พบ 17 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(8)
(7)
(2)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(2)
(9)
(15)
(5)
(2)
(2)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(2)
(3)
(4)
(4)
(4)
สายการบิน
(9)
(6)
(1)
(1)
ชมสถาปัตย์
รหัส 12390
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 4 วัน 2 คืน ทัชมาฮาล พระราชวังสายลม บิน FD
อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
4 วัน 2 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ทัชมาฮาล / พระราชวังแอมเบอร์ / ฮาวามาฮาล
10
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿15,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13470
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา 4 วัน 2 คืน ทัชมาฮาล พระราชวังแห่งสายลมฮาวามาฮาล บิน FD
อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
4 วัน 2 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ป้อมอักรา / ทัชมาฮาล / ฮาวามาฮาล
9
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿17,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 10730
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน พระมหาเจดีย์พุทธคยา ล่องเรือแม่น้ำคงคา บิน FD
อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ต้นศรีมหาโพธิ์ / พระเจดีย์พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธ / พิธีคงคาอารตี
10
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿18,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12350
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5 วัน 3 คืน ทัชมาฮาล นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด บิน TG
อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ทัชมาฮาล / ป้อมอักรา / พระราชวังแอมเบอร์
11
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿21,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 13473
ทัวร์อินเดีย เนปาล 6 วัน 5 คืน สถูปพุทธคยา พระมหาโพธิ์เจดีย์ ล่องเรือแม่น้ำคงคา บิน FD
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
6 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ล่องเรือถวายกระทง แม่น้ำคงคา / สวนลุมพินีวัน / มหาปรินิพพานสถูป / สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
18
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿21,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12611
ทัวร์อินเดีย นิวเดลี 5 วัน 3 คืน นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ฟอร์ท ชมทัชมาฮาล บิน TG
อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ทัชมาฮาล / วัดพระพิฆเนศ / ป้อมแอมเบอร์
13
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿23,900
เน้นไหว้พระ
รหัส 12947
ทัวร์อินเดีย เนปาล 6 วัน 5 คืน มหาเจดีย์พุทธคยา พระสถูปปรินิพพาน สวนลุมพินีวัน บิน FD
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
6 วัน 5 คืน
ธ.ค. / ม.ค.
ล่องเรือแม่น้ำคงคา / สวนลุมพินีวัน / มหาปรินิพพานสถูป / วัดไทยพุทธคยา
19
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿25,900
เน้นไหว้พระ
รหัส 12943
ทัวร์อินเดีย เนปาล 8 วัน 7 คืน วัดไทยพุทธคยา เขาคิชฌกูฏ ล่องแม่น้ำคงคา บิน FD
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
8 วัน 7 คืน
ต.ค.
ล่องเรือแม่น้ำคงคา / สวนลุมพินีวัน / วัดไทยพุทธคยา
23
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿25,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13326
ทัวร์อินเดีย เดลลี ชัยปุระ 4 วัน 1 คืน พระราชวังหลวงซิตี้พาเลส ขี่ช้างขึ้นสู่พระราชวังแอมเบอร์ บิน TG
อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
4 วัน 1 คืน
ธ.ค.
ตลาดจันปาท / พระราชวังแอมเบอร์ / พระราชวังซิตี้พาเลส
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿25,990
เน้นไหว้พระ
รหัส 14225
ทัวร์อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน มหาเจดีย์พุทธคยา เขาคิชญกูฏ ล่องแม่น้ำคงคา บิน FD
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
7 วัน 6 คืน
ธ.ค.
ธรรมเมขสถูป / ล่องเรือแม่น้ำคงคา / เขาคิชชกูฎ / สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
27
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿26,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13345
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เดลี 6 วัน 3 คืน กระเช้าขึ้นยอดเขากุลมาร์ค ชมทัชมาฮาล บิน TG (พักบ้านเรือ)
อินเดีย แคชเมียร์
ทัวร์อินเดีย
6 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ทัชมาฮาล / ล่องเรือซิคาร่า / กระเช้ากุลมาร์ค
9
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿28,990
เน้นไหว้พระ
รหัส 11454
ทัวร์อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน วัดมหาโพธิ์ ชมพิธีคงคาอารตี บิน FD
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
7 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
สวนลุมพินีวัน / พิธีคงคาอารตี / ล่องเรือถวายกระทง แม่น้ำคงคา / พระเจดีย์พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธ
26
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿29,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13546
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เดลี 6 วัน 4 คืน สวนชาลิมาร์ ชมทัชมาฮาล บิน TG (พักบ้านเรือ)
อินเดีย แคชเมียร์
ทัวร์อินเดีย
6 วัน 4 คืน
พ.ย.
สวนชาลิมาร์ / ทัชมาฮาล / กระเช้ากุลมาร์ค / ซิคาร่า
13
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿29,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12936
ทัวร์อินเดีย เดลลี ชัยปุระ อัครา 5 วัน 3 คืน ทัชมาฮาล อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท วัดพระแม่ลักษมี บิน AI
อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังซิตี้พาเลส / วัดลักษมีนารายัน / ทัชมาฮาล / วัดอัครซาดาม
16
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿32,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 14223
ทัวร์อินเดีย เนปาล 8 วัน 7 คืน สถูปพุทธคยา ล่องเรือแม่น้ำคงคา บิน FD
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
8 วัน 7 คืน
ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือแม่น้ำคงคา / ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์ / สวนลุมพินีวัน / สังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ กุสินารา / เขาคิชชกูฎ / สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
33
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿39,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13708
ทัวร์อินเดีย มุมไบ ออรังกาบัด 5 วัน 3 คืน หมู่ถ้ำอชันตา ป้อมเดาลาตาบัด หมู่ถ้ำเอลโลร่า บิน TG
อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
5 วัน 3 คืน
ธ.ค.
ถ้ำเอลโลร่า / บีบีกา มักบารา (ทัชมาฮาลน้อย) / ถ้ำอชันตา / ถ้ำเอเลแฟนต้า
12
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿41,900
เน้นไหว้พระ
รหัส 12669
ทัวร์อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน มหาเจดีย์พุทธคยา พระมหาสถูปแห่งเกสริยา บิน WE
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
7 วัน 6 คืน
ธ.ค.
สถูปเจาคันธี / มหาปรินิพพานสถูป / เขาคิชชกูฎ / มหาวิทยาลัยนาลันทา / สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
30
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿59,900

ข้อมูลทัวร์อินเดีย

เมื่อนึกถึงอินเดียเราอาจรู้สึกผูกพันหรือมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับคนไทย เหตุเพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาซึ่งก็มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศนี้ เรามักเห็นคนเชื้อสายอินเดียในบ้านเราบ่อย ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วต้องบอกว่าประเทศนี้ยังมีอะไรน่าสนใจอีกมากจนหลายคนนิยมเลือกไป ทัวร์อินเดีย หรือ ทัวร์อินเดีย ราคาถูก ทั้งทริปแสวงบุญหรือทริปท่องเที่ยวทั่วไปก็ตาม ประเทศนี้มีประชากรล้นหลามถึงขนาดเป็นอันดับ 2 ของโลก เรามาทำความรู้จักกับอินเดียให้มากขึ้นกันหน่อยก่อนคิดเดินทางไปทัวร์อินเดียกันดีกว่า

ประวัติศาสตร์และสิ่งที่น่าสนใจในทัวร์อินเดีย

จุดเริ่มต้นของอินเดียเชื่อว่าเกิดจากอนุทวีปอินเดีย พื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่บริเวณเปลือกโลกอินเดีย ราว 75 ล้านปีก่อน ต่อมาได้ชนกับแผ่นทวีปยูเรเซียจนเกิดเป็นเทือกเขาหิมาลัย ต่อมาเทือกเขาที่เคยเป็นท้องทะเลกว้างใหญ่ไพศาลก็ค่อย ๆ กลายมาเป็นแผ่นดิน ที่ราบลุ่มต่าง ๆ จนเกิดแม่น้ำคงคา มีการเปลี่ยนแปลงจนแปรสภาพเป็นคาบสมุทรอินเดียที่ว่ากันว่ามีหลักฐานเก่าแก่สุดทางธรณีวิทยา 

ศาสนาของชาวอินเดียต้องบอกว่าดินแดนนี้ได้ขึ้นชื่อเรื่องปรัชญา การใช้ชีวิตอย่างมากอย่างที่บอกว่าหลากหลายพวกเขาเยอะจึงทำให้ไม่มีศาสนาประจำชาติ กระนั้นกลับกลายเป็นเมืองที่มีการก่อกำเนิดศาสนาสำคัญต่าง ๆ ของโลกหลายศาสนาทั้ง พุทธ, อิสลาม, ฮินดู, เชน แต่ถ้าแยกออกให้ชัดคือชาวอินเดียส่วนมากนับถือศาสนาฮินดู รองลงมาก็อิสลามแต่ไม่เยอะมาก ขณะที่คนนับถือศาสนาพุทธแทบไม่ค่อยพบเจอ ในส่วนของภาษาหากว่ากันตามภาษาราชการจริง ๆ คือ ภาษาฮินดี แต่ถ้าหากใช้แบบสากลพวกเขาใช้ภาษาอังกฤษกันได้คล่องแคล่วเพราเคยตกเป็นเมืองขึ้นมาก่อน จำนวนประชากรอย่างที่บอกว่าประเทศนี้มีจำนวนมากอันดับ 2 ของโลกเพราะมีกว่า 13 พันล้านคน

เทศกาลน่าสนใจในการมาทัวร์อินเดีย

ด้วยความหลากหลายทำให้การมา ทัวร์อินเดีย จะมีหลายเทศกาลน่าสนใจมาก ๆ ลองดูว่าอยากมาสัมผัสเทศกาลแบบไหน

 • เทศกาลดิวาลี - จัดช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนตามจันทรคติ เป็นเทศกาลแห่งแสงไฟและความสนุกสนาน รื่นเริง ชาวฮินดูถือว่าเป็นเทศกาลต้อนรับปีใหม่และการเริ่มต้นฤดูหนาว
 • เทศกาลนวราตรี - จัดขึ้น 2 ช่วงคือต้นฤดูหนาวกับต้นฤดูร้อน เชื่อว่าเป็นเทศกาลของการบูชากับการเต้นรำ มีการบูชาพระแม่ทุรคาหรือศักติ
 • เทศกาลเล่นสี หรือ โฮลี - จัดช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิจะมีการโปรยสีอย่างครื้นเครงทำให้นักท่องเที่ยวที่ไป ทัวร์อินเดีย จะเห็นสีสันต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 • วันชาติอินเดีย - ทุกวันที่ 26 มกราคม ประชาชนจะระลึกถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกพร้อมสถาปนาเป็นสาธารณรัฐอินเดีย
 • เทศกาลแข่งเรืองู - หากใครไป ทัวร์อินเดีย ช่วงนี้จะเห็นความสนุกสนาน สีสันของชีวิต มีเรือคะนูขนาดยาวที่แต่ละหมู่บ้านเอาออกมาโชว์แข่งกัน รวมถึงมีการจัดแข่งขันตามแม่น้ำสายสำคัญด้วย

เช็คสภาพอากาศและฤดูกาลก่อนไป ทัวร์อินเดีย

ด้วยขนาดประเทศที่ใหญ่จึงทำให้มีสภาพอากาศที่หลากหลายมาก ๆ ใครจะไป ทัวร์อินเดีย ควรตรวจสอบให้ดีก่อนว่าตรงกับช่วงไหน

ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม 

สภาพอากาศจะหนาวถึงหนาวจัด แต่ส่วนใหญ่อุณหภูมิราว 10-17 องศาเซลเซียส แต่มีบางเมืองที่อาจหนาวถึง 3 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 

อากาศจะร้อนจัดมาก ๆ พอกับประเทศไทย อุณหภูมิเฉลี่ยราว 35 องศาเซลเซียส

ฤดูฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 

ช่วงนี้จะมีฝนตกชุกโดยเฉพาะเมืองที่ติดชายฝั่งทะเลมีโอกาสเจอมรสุมบ่อยครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส

 

ระยะเวลาการเดินทางและเวลาของอินเดีย

สำหรับเวลาที่นี่จะช้ากว่าบ้านเรา 1.30 ชั่วโมง ระยะเวลาในการเดินทางไป ทัวร์อินเดีย จากประเทศไทยราว 3-4 ชั่วโมง ขณะที่การเดินทางภายในประเทศจะมีความแออัดมากไม่ว่าจะเป็นรถบัสหรือรถเมล์ รวมถึงการจราจรที่ติดขัดสุด ๆ ในหลายเมือง

เตรียมตัวอะไรบ้างก่อนไป ทัวร์อินเดีย

 • เรื่องเอกสารการจะเดินทางไป ทัวร์อินเดีย ต้องมีทั้งวีซ่าและพาสปอร์ตติดตัวไปเสมอ
 • การใช้ชีวิตของคนที่นี่จะต่างจากบ้านเราคือทำอะไรตอนสาย ๆ เช่นเข้างาน 10 โมงเช้า พักเที่ยงตอนบ่าย 2 ทานอาหารเย็นเกือบ 2 ทุ่ม 
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางควรตรวจสอบกับสายการบินที่จะเดินทางให้เรียบร้อยว่าน้ำหนักเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เสียเงินเพิ่ม
 • ระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่นี่ใช้แบบเดียวกับประเทศไทยแต่มีบางพื้นที่อาจใช้เป็นปลั๊กไฟหัวกลมแบบ 3 ขา แนะนำว่าเอาหัวแปลงปลั๊กไฟติดไปด้วยก็ดี
 • ต้องระวังเรื่องการโดนขโมยให้เยอะเนื่องจากหลายพื้นที่ผู้คนแร้นแค้น การกรีดกระเป๋าหรือการวิ่งราวก็มักเกิดบ่อยครั้ง
 • การใช้อินเตอร์เน็ตสามารถใช้ได้จากทางที่พัก (ถ้ามี) หรือซื้อซิมการ์ดไม่ก็พ็อกเก็ตไวไฟติดตัวเอาไว้ก็ได้
 • สกุลเงินของประเทศคือ รูปี (INR) โดย 1 รูปีจะมีค่าราว 0.60 บาทไทย แนะนำว่าให้แลกเงินจากเมืองไทยไปให้พร้อมเพื่อความสะดวกและไม่ยุ่งยากระหว่าง ทัวร์อินเดีย

สถานที่เที่ยวน่าสนใจเมื่อไป ทัวร์อินเดีย

ทัชมาฮาล (Taj Mahal)

เชื่อว่าหากไป ทัวร์อินเดีย สิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงต้องเป็นที่นี่แน่ ๆ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักระหว่างพระเจ้าชาห์จาฮั่นที่ทรงสร้างเพื่อแสดงความรักต่อพระนางมุมดัช อาคารเป็นหินอ่อนสีขาวแต้มด้วยหินสีต่าง ๆ ที่ถูกฝังลงไป มีโดมขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยหอคอย 4 มุม ด้านหน้าเป็นสระน้ำ ด้านในเป็นสถานที่ฝังพระศพของทั้ง 2 พระองค์ ตั้งอยู่ที่เมืองอัครา

วัดเบียร์ล่ามันเดียร์ (Birla Mandir)

หรือ วัดลักษมีนารายัน ตัววัดเป็นหินอ่อนสีขาวสร้างแบบฮินดูโดยใช้สถาปัตยกรรมอินเดียสมัยใหม่ผสมผสานกับสมัยโบราณ มีโดมขนาดใหญ่อันแสดงออกถึงศาสนาฮินดู สวยงามจนห้ามพลาดเมื่อไป ทัวร์อินเดีย ตั้งอยู่ที่เมืองชัยปุระ

แม่น้ำคงคา (Varanasi) 

แม่น้ำแห่งความเชื่อสายหลักของคนอินเดีย ตั้งอยู่ในเมืองพาราณสี เมื่อไป ทัวร์อินเดีย ที่นี่จะได้พบกับการใช้ชีวิตของผู้คนที่ยังคงผูกพันกับสายน้ำตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต เรียกว่าได้มาสัมผัสกับความเป็นวัฒนธรรมอินเดียชนานแท้อย่างแน่นอน

พระราชวังมัยซอร์ (Mysore Palace)

อีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดเมื่อไป ทัวร์อินเดีย พระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม โดดเด่น แสดงถึงความเป็นอินเดียได้อย่างลงตัวสุด ๆ แถมยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเยอะเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ตั้งอยู่ที่เมืองมัยซอร์

อนุสรณ์วิคตอเรีย (Victoria memorial)

ตั้งอยู่ที่เมืองโกลกาตา สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นอนุสรณ์แด่พระราชินีวิคตอเรีย อดีตจักรพรรดินิของประเทศ มีขนาดใหญ่โตโอ่อ่า ส่วนด้านในยังสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเล่าเรื่องราวถึงเมืองที่ถูกพัฒนาขึ้นมารวมถึงประวัติศาสตร์อีกหลาย ๆ ด้านที่น่าสนใจมาก

ประตูอินเดีย (India Gate)

ลักษณะคล้ายประตูชัยฝรั่งเศส สูง 42,3 เมตร ซุ้มประตูโค้งกว้าง 9.1 เมตร กว้าง 22.8 เมตร สร้างจากหินทรายแดงเพื่อระลึกเป็นอนุสรณ์แด่ทหารที่ได้สละชีพให้กับสงครามใหญ่อินเดีย กลางประตูจะมีกระถามคบเพลิงขนาดยักษ์ที่จุดไฟเอาไว้ไม่เคยดับตั้งแต่ปี 2475 ตั้งอยู่ที่เมืองนิวเดลี

เกต เวย์ ออฟ อินเดีย (Gateway of India)

สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงการเสด็จเยี่ยมนครมุมไบของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 กับสมเด็จพระราชินีแมรี่ สร้างขึ้นบริเวณท่าเรือประมงเก่าเวลลิงตัน อีกทั้งเมื่อครั้งอดีตถือเป็นจุดเทียบท่าเรือของขุนนางกับอุปราชยุคล่าอาณานิคมด้วย 

เมนูอาหารแนะนำเมื่อไป ทัวร์อินเดีย

1.โดซา (Dosa)

แป้งทอดกรอกบาง ๆ อารมณ์แบบขนมเบื้องญวนจะสั่งปรุงรสหรือธรรมดาก็ได้ ข้างในจะอุดมไปด้วยเครื่องเทศหลากชนิดไม่มีเนื้อสัตว์ทำให้ทุกคนทานได้ มักทานคู่กับแกงกะทิของอินเดียโดยต้องเป็นแกงเผ็ด นิยมทานกันเป็นอาหารเช้า

2. จาปาตี (Chapati)

ทุกมื้อของคนอินเดียจะมีแป้งเป็นอาหารหลัก ดังนั้นเมื่อไป ทัวร์อินเดีย ก็ต้องไม่พลาดเมนูนี้ ตัวแป้งจะเหมือนกับแผ่นทอร์ดิญาอาหารของชาวเม็กซิกันคือเป็นแป้งแบน ๆ ผ่านการปิ้งบนเตาเล็กน้อยแบบไม่ใส่น้ำมัน แล้วทานคู่กับอาหารได้ทุกชนิด

3. ดาล (Dal)

จะซุปก็ไม่ใช่จะแกงก็ไม่เชิงแต่ไป ทัวร์อินเดีย ทั้งทีห้ามพลาด ส่วนผสมหลักคือถั่ว สมุนไพรกับเครื่องเทศอย่างใบยี่หร่า มาสซาร่า ลูกผักชีคั่ว พริกขี้หนูแห้ง ผงขมิ้น แม้ไม่มีเนื้อสัตว์แต่ให้โปรตีนจากถั่วสูงมาก แบ่งออกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับการเลือกถั่วมาใช้

4. ไก่ แทนดอรี (Chicken Tandoor)

อีกเมนูที่ไป ทัวร์อินเดีย แล้วห้ามพลาด ผ่านกระบวนการทำโดยเตาอบแห้งโดยการทำให้ไก่สุกจากไม้ถ่าน ก่อนอบจะหมักด้วยเครื่องเทศกับเครื่องปรุงมากมายทำให้เนื้อไก่มีสีแดง เผ็ดร้อนหน่อย ๆ แต่ทานแล้วอร่อยจนต้องขอเพิ่มแน่ ๆ 

ของฝากจาก ทัวร์อินเดีย ก่อนกลับ

1.เครื่องประดับ 

ไป ทัวร์อินเดีย เรามักเห็นผู้คนใส่เครื่องประดับสีสวยงามเต็มไปหมด เมื่อเห็นดังนี้แล้วจะพลาดในการซื้อมาเชยชมได้อย่างไร เครื่องประดับทีว่ามีอยู่หลากประเภทขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัว บางร้านเป็นงานแฮนด์เมดคือทำขึ้นมาให้กับคนที่สั่งเลย รูปแบบไม่เหมือนใคร

2.ผ้าพัชมีนา

นึกถึงอินเดียจะขาดผ้าไปได้อย่างไร จริง ๆ พัชมีนาแท้ 100% คือขนของแพะตัวบริสุทธิ์แต่ราคาสูงมาก ๆ นั่นจึงทำให้คนไป ทัวร์อินเดีย ส่วนใหญ่เลือกแบบขนแกะ 70% และ ไหมอีก 30% มีการสร้างลวดลายอย่างสวยงามตามสไตล์อินเดีย 

3.ชา Taj Mahal

ชาแบรนด์อินเดียที่อุตส่าห์มายังเมืองต้นตำรับจะไม่ซื้อกลับไปคงใช่ที่ มีรสชาติให้เลือกเยอะมาก ๆ เชื่อว่าสาวกคนรักการดื่มชาจะต้องชอบแน่ ๆ ในด้านของขนาดก็มีให้เลือกตามความเหมาะสม ซื้อดื่มเองก็ได้หรือซื้อฝากคนอื่น ๆ ก็ดีงามตามราคา

4.น้ำกระเทียมสกัด

บางคนชื่นชอบการทานกระเทียมเป็นชีวิตจิตใจแต่อย่าลืมว่าถ้าทานเยอะ ๆ มันจะออกมาทางกลิ่นตัว จึงแนะนำว่าเมื่อไป ทัวร์อินเดีย ให้ลองซื้อน้ำกระเทียมสกัดมาทานแทน เป็นน้ำมันกระเทียมแนะนำคือยี่ห้อ Ranbaxy หาซื้อได้ง่ายตามร้านทั่วไปในอินเดียเลย

เคล็ดลับท่องเที่ยวอินเดีย

ใครจะไป ทัวร์อินเดีย ไม่ว่าจะไปเพื่อแสวงบุญหรือไปท่องเที่ยวก็อย่าลืมศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ดีเสียก่อน เวลาไปถึงแล้วจะได้ทำตามความตั้งใจของตนเองอย่างไร้กังวล และที่สำคัญคือการไป ทัวร์อินเดีย ที่ดีควรมีมารยาทในหลาย ๆ สถานที่ทางศาสนาด้วย ไม่อย่างนั้นอาจโดนคนอินเดียต่อว่าเพราะไม่สมควรทำ หากใครที่ไม่มีประสบการณ์ในการเที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดีย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถไปเที่ยวอินเดียได้อย่างสบายใจและสบายกระเป๋า นอกจากเราจะมีไกด์นำทางที่มาพร้อมกับความรู้ของประเทศอินเดียแล้ว ทัวร์ครับ ยังมีแพ็คเกจทัวร์อินเดียราคาสุดคุ้มอีกด้วย รับรองว่าเป็นประสบการณ์เที่ยวอินเดียวที่ไม่ลืมอย่างแน่นอน 

 

รีวิวเที่ยวอินเดียน่าสนใจ

รวม 10 จุดแลนด์มาร์กถ่ายรูปสวยเวอร์ ที่ ชัยปุระ อินเดีย

7 อาหารอินเดียนสไตล์..มาเที่ยวอินเดียกินอะไรดีนะ ??

10 ของฝากจากอินเดีย ราคาเบาๆสไตล์คนประหยัด