banner-app

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป เวนิส (29 แพ็คเกจ)

พบ 29 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
สถานที่เวนิส
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(26)
(24)
(22)
(14)
(11)
(11)
(10)
(10)
(8)
(8)
(7)
(6)
(6)
(5)
(6)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(1)
(123)
(177)
(60)
(76)
(73)
(19)
(21)
(14)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(10)
(34)
(56)
(75)
(58)
(16)
(3)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(97)
(52)
(38)
(10)
(7)
(7)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
ทั่วไป
รหัส 14741
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส 7 วัน 4 คืน ยอดเขากลาเซียร์ 3000 เกาะเวนิส บิน EK
อิตาลี สวิส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
7 วัน 4 คืน
ธ.ค.
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / Peak Walk By Tissot / ยอดเขากลาเซียร์ 3000 / เวนิส
33
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿46,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14242
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน หอเอนปิซ่า ยอดเขาทิตลิส บิน QR
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ก.พ. / มี.ค.
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ / The TITLIS Cliff Walk / ยอดเขาทิตลิส / จัตุรัสซานมาร์โค / หอเอนปิซ่า
43
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14666
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายย์ ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ บิน QR
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาทิตลิส / หอเอนปิซ่า / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)
33
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14489
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ยอดเขาทิตลิส มหาวิหารแห่งมิลาน ล่องเรือแม่น้ำแซน บิน QR
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
ธ.ค. / ม.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / ยอดเขาทิตลิส / ล่องเรือบาโตมูซ
31
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,990
ทั่วไป
รหัส 14590
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิสฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน นั่งกระเช้าโรแตร์ยอดเขาทิตลิส ล่องเรือบาโตมุช บิน SQ
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
ล่องเรือบาโตมูซ / พระราชวังแวร์ซายส์ / The TITLIS Cliff Walk / ยอดเขาทิตลิส / สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / เวนิส
35
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿52,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13402
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน เที่ยวเกาะเวนิส นั่งกระเช้าโรแตร์สู่ยอดเขาทิทลิส บิน QR
อิตาลี สวิส ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / โคลีเซียม / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / หอเอนปิซ่า / ยอดเขาทิตลิส
33
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿53,555
ชมสถาปัตย์
รหัส 12293
ลดราคา
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ ยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือบาโตมุชแม่น้ำแซน  บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือบาโตมูซ / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
36
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
58,999
฿55,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 14288
ลดราคา
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน ยอดเขาจุงเฟรา พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น บิน EK
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น / ล่องเรือกระจก / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา
39
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
62,900
฿58,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 11914
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ บิน QR
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / เวนิส / ยอดเขาจุงเฟรา / พระราชวังแวร์ซายส์
34
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿59,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12254
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน สะพานไม้ชาเปล หอไอเฟล ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส บิน SQ
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาทิตลิส / เวนิส
36
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿62,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 14670
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส เยอรมัน 9 วัน 6 คืน ยอดเขากรอนเนอแกรต ยอดเขาจุงเฟรา ปราสาทนอยชวานชไตน์ บิน QR
อิตาลี สวิส เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ยอดเขาจุงเฟรา / ยอดเขากรอนเนอร์แกรต
31
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿63,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 10140
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นหอไอเฟล(ชั้น2) บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ / หอไอเฟล / ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / เวนิส / หอเอนปิซ่า
30
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿63,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12789
ลดราคา
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน สวิส อิตาลี 11 วัน 8 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา บิน TG
อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส
ทัวร์ยุโรป
11 วัน 8 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
หอเอนปิซ่า / เวนิส / ยอดเขาจุงเฟรา / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ฮัลชตัทท์
44
ที่เที่ยว
23
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
72,900
฿67,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14665
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน เกาะเวนิส ยอดเขาจุงเฟรา พระราชวังแวร์ซายย์ บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / เวนิส
33
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿69,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14657
ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน 6 คืน ยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือบาตามูซ บิน EK
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / หอเอนปิซ่า / เวนิส / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / ยอดเขาจุงเฟรา / พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ / จัตุรัสทรอคาเดโร
36
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿69,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12174
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน หอเอนปิซ่า ยอดเขาจุงเฟรา พระราชวังแวร์ซายน์ บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ / ยอดเขาจุงเฟรา / หอเอนปิซ่า
41
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿72,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13111
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน ยอดเขาจุงฟราวน์ พระราชวังแวร์ซายส์ บิน EK
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
เวนิส / ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / หอเอนปิซ่า
33
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿75,555
ทั่วไป
รหัส 13868
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน พระราชวังแวร์ซาย ยอดเขาจุงเฟรา หอเอนเมืองปีซ่า บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
โคลีเซียม / สะพานถอนหายใจ / ยอดเขาจุงเฟรา / ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
39
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿75,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13140
ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส 9 วัน 6 คืน หมู่บ้านฮัลล์ทัทท์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาจุงฟราวบิน QR
อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ยอดเขาจุงเฟรา / เวนิส / น้ำตกไรน์ (Rhine fall) / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ฮัลชตัทท์
31
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿76,555
ชมสถาปัตย์
รหัส 13207
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเสส 9 วัน 6 คืน ยอดเขาจุงเฟรา พระราชวังแวร์ซายย์ บิน QR
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
โคลีเซียม / หอเอนปิซ่า / พระราชวังแวร์ซายส์
34
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿78,900
ทั่วไป
รหัส 14525
ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน 6 คืน ย่านเปอร์ติตฟรองซ์ ล่องเรือกอนโดล่าเวนิส บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
หอเอนปิซ่า / ล่องเรือกอนโดล่า / น้ำตกชเตาบ์บาค / ยอดเขาจุงเฟรา / หอไอเฟล / ย่านลา เปอร์ติต ฟรองซ์ / ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / พระราชวังแวร์ซายส์
41
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿82,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14407
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นหอไอเฟล(ชั้น2) บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
หอเอนปิซ่า / ยอดเขาจุงเฟรา / หอไอเฟล
30
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿84,900
ทั่วไป
รหัส 13898
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โคลอสเซียม ยอดเขาจุงเฟรา หอไอเฟลชั้น 2 บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / เวนิส / ยอดเขาจุงเฟรา / พระราชวังแวร์ซายส์ / หอไอเฟล
35
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿87,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13899
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน หอไอเฟิล ยอดเขาจุงเฟรา หอเอนปีซ่า บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
หอเอนปิซ่า / ยอดเขาจุงเฟรา / หอไอเฟล / พระราชวังแวร์ซายส์
43
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿95,900
ทั่วไป
รหัส 14721
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โคลอสเซียม ยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
10 วัน 7 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
หอไอเฟล / ยอดเขาจุงเฟรา / ล่องเรือกอนโดล่า / โคลีเซียม
49
ที่เที่ยว
22
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿99,000
บินดีพักหรู
รหัส 12509
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน สนามกีฬาโคลอสเซียม พระราชวังแวร์ซายน์ บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
ล่องเรือบาโตมูซ / ล่องเรือกอนโดล่า / โคลีเซียม / หอเอนปิซ่า / ยอดเขาจุงเฟรา / รถไฟTGV / พระราชวังแวร์ซายส์
49
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿99,000
ทั่วไป
รหัส 12510
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน ยอดเขาจุงเฟรา โคลอสเซียม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
11 วัน 8 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ย่านลา เปอร์ติต ฟรองซ์ / พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / หอเอนปิซ่า / โคลีเซียม
60
ที่เที่ยว
24
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿109,000
ชมสถาปัตย์
รหัส 14725
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน โคลอสเซียม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นั่งกระเช้าชมไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น  บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
11 วัน 8 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น / ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / พระราชวังแวร์ซายส์ / หอไอเฟล / พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ / ปราสาท L’Isle / หอเอนปิซ่า / โคลีเซียม / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)
46
ที่เที่ยว
24
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿109,000
ชมสถาปัตย์
รหัส 13234
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน โคลอสเซียม ขึ้นหอไอเฟล ชั้น2 บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
11 วัน 8 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / พระราชวังแวร์ซายส์ / พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ / หอไอเฟล / ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / หอเอนปิซ่า / โคลีเซียม / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)
53
ที่เที่ยว
24
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿109,900

ทัวร์ยุโรป เมืองเวนิส หรือเวเนเซีย