banner-app

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป ปารีส (36 แพ็คเกจ)

พบ 36 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
สถานที่ปารีส
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(26)
(24)
(22)
(14)
(11)
(11)
(10)
(10)
(8)
(8)
(7)
(6)
(6)
(5)
(6)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(1)
(123)
(177)
(60)
(76)
(73)
(19)
(21)
(14)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(10)
(34)
(56)
(75)
(58)
(16)
(3)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(97)
(52)
(38)
(10)
(7)
(7)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
ชมสถาปัตย์
รหัส 13108
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน ล่องเรือแม่น้ำแซน มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ บิน EK
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
พ.ย.
ถนนชองเอลิเซ่ / ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
16
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 14483
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ ล่องเรือบาโตมุช บิน EY
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
มี.ค. / พ.ค.
ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น / พระราชวังแวร์ซายส์ / สวนและพระราชวัง ลุกซองบูร์ / หอไอเฟล / ล่องเรือบาโตมูซ
46
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿39,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14416
แนะนำ
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน หมู่บ้านกังหันลม สวนเคอเคนฮอฟ บิน QR
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / สวนเคอเคนฮอฟ / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / ล่องเรือกระจก / มหาวิหารโคโลญจน์
24
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿40,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14481
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ เทศกาลดอกทิวลิป ล่องเรือหลังคากระจก บิน EY
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
สวนเคอเคนฮอฟ / ล่องเรือกระจก / ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / พระราชวังแวร์ซายส์
43
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿42,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13596
ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน หมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ บิน EK
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / มหาวิหารซาเครเกอร์ / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / ล่องเรือกระจก
17
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿43,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12617
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ ล่องเรือหลังคากระจก บิน QR
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำไรน์ / หอไอเฟล / ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / หมู่บ้านกีธูร์น / มหาวิหารโคโลญจน์
24
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿43,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13610
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส ล่องเรือบาโตมุช บิน EK
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
7 วัน 4 คืน
ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / หอไอเฟล / พระราชวังแวร์ซายส์ / The TITLIS Cliff Walk / ยอดเขาทิตลิส
24
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿47,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14242
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน หอเอนปิซ่า ยอดเขาทิตลิส บิน QR
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ก.พ. / มี.ค.
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ / The TITLIS Cliff Walk / ยอดเขาทิตลิส / จัตุรัสซานมาร์โค / หอเอนปิซ่า
43
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14666
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายย์ ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ บิน QR
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาทิตลิส / หอเอนปิซ่า / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)
33
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14489
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ยอดเขาทิตลิส มหาวิหารแห่งมิลาน ล่องเรือแม่น้ำแซน บิน QR
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
ธ.ค. / ม.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / ยอดเขาทิตลิส / ล่องเรือบาโตมูซ
31
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,990
ทั่วไป
รหัส 14641
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ ล่องเรือหลังคากระจก บิน TG
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / พ.ค. / มิ.ย.
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / ล่องเรือแม่น้ำไรน์ / มหาวิหารโคโลญจน์ / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / จัตุรัสแกรนด์เพลซ / ล่องเรือกระจก / หอไอเฟล
25
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿51,900
ทั่วไป
รหัส 14590
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิสฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน นั่งกระเช้าโรแตร์ยอดเขาทิตลิส ล่องเรือบาโตมุช บิน SQ
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
ล่องเรือบาโตมูซ / พระราชวังแวร์ซายส์ / The TITLIS Cliff Walk / ยอดเขาทิตลิส / สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / เวนิส
35
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿52,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 11997
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน ล่องเรือหลังคากระจกชมอัมส์เตอร์ดัม บิน EK
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
ธ.ค.
ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ
24
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿53,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12293
ลดราคา
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ ยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือบาโตมุชแม่น้ำแซน  บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือบาโตมูซ / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
36
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
58,999
฿55,999
ทั่วไป
รหัส 14638
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาจุงเฟรา บิน TG
เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส สวิส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
จัตุรัสทรอคาเดโร / ยอดเขาจุงเฟรา / ฮัลชตัทท์ / ปราสาทนอยชวานสไตน์
25
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿56,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13239
ลดราคา
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน ล่องเรือหลังคากระจก บิน TG
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ / ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
30
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
58,888
฿57,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14288
ลดราคา
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน ยอดเขาจุงเฟรา พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น บิน EK
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น / ล่องเรือกระจก / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา
39
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
62,900
฿58,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 11914
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ บิน QR
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / เวนิส / ยอดเขาจุงเฟรา / พระราชวังแวร์ซายส์
34
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿59,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12254
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน สะพานไม้ชาเปล หอไอเฟล ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส บิน SQ
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาทิตลิส / เวนิส
36
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿62,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12853
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา บิน QR
เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส สวิส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ยอดเขาจุงเฟรา / พระราชวังแวร์ซายส์ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ฮัลชตัทท์
30
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿63,555
ชมสถาปัตย์
รหัส 10140
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นหอไอเฟล(ชั้น2) บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ / หอไอเฟล / ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / เวนิส / หอเอนปิซ่า
30
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿63,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14665
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน เกาะเวนิส ยอดเขาจุงเฟรา พระราชวังแวร์ซายย์ บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / เวนิส
33
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿69,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12174
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน หอเอนปิซ่า ยอดเขาจุงเฟรา พระราชวังแวร์ซายน์ บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ / ยอดเขาจุงเฟรา / หอเอนปิซ่า
41
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿72,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13111
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน ยอดเขาจุงฟราวน์ พระราชวังแวร์ซายส์ บิน EK
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
เวนิส / ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / หอเอนปิซ่า
33
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿75,555
ชมสถาปัตย์
รหัส 13207
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเสส 9 วัน 6 คืน ยอดเขาจุงเฟรา พระราชวังแวร์ซายย์ บิน QR
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
โคลีเซียม / หอเอนปิซ่า / พระราชวังแวร์ซายส์
34
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿78,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12305
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ บิน TG
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
22
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿82,000
ทั่วไป
รหัส 14525
ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน 6 คืน ย่านเปอร์ติตฟรองซ์ ล่องเรือกอนโดล่าเวนิส บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
หอเอนปิซ่า / ล่องเรือกอนโดล่า / น้ำตกชเตาบ์บาค / ยอดเขาจุงเฟรา / หอไอเฟล / ย่านลา เปอร์ติต ฟรองซ์ / ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / พระราชวังแวร์ซายส์
41
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿82,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14407
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นหอไอเฟล(ชั้น2) บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
หอเอนปิซ่า / ยอดเขาจุงเฟรา / หอไอเฟล
30
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿84,900
ทั่วไป
รหัส 13898
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โคลอสเซียม ยอดเขาจุงเฟรา หอไอเฟลชั้น 2 บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / เวนิส / ยอดเขาจุงเฟรา / พระราชวังแวร์ซายส์ / หอไอเฟล
35
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿87,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13899
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน หอไอเฟิล ยอดเขาจุงเฟรา หอเอนปีซ่า บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
หอเอนปิซ่า / ยอดเขาจุงเฟรา / หอไอเฟล / พระราชวังแวร์ซายส์
43
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿95,900

ทัวร์ยุโรป มหานครปารีส