Career

Effortless travel

การท่องเที่ยวควรรู้สึกง่ายดาย หรือ ไม่ต้องใช้ความพยายาม ทัวร์ครับเห็นว่านักท่องเที่ยวยังคงค้นหา แพ็คเกจทัวร์ จอง และ จ่ายเงิน อย่างยากลำบาก และไม่รู้ว่าจะได้แพ็คเกจทัวร์คุณภาพดีไหม อาจทำให้การท่องเที่ยวที่ควรจะทำให้ได้พักผ่อนหรือรู้สึกสบายกลายเป็นเรื่องปวดหัว เราจึงต้องการเปลี่ยนอุตสาหกรรมนี้เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทั้งก่อนเดินทางจนถึงกลับมาจากการท่องเที่ยว เราจึงต้องการคุณ คนที่มี passion ที่จะขับเคลื่อนและเปลี่ยนตลาดนี้เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของนักท่องเที่ยว

ตำแหน่งที่เปิดรับ