Tourkrub Logo
ใครอยากไปอเมริกา ขอวีซ่าไม่ยาก ง่ายนิดเดียว

ใครอยากไปอเมริกา ขอวีซ่าไม่ยาก ง่ายนิดเดียว

ใครจะไปเที่ยวสหรัฐอเมริกา ต้องขอวีซ่าก่อนนะ ซึ่งขั้นตอนการขอก็มีความยุ่งยากบ้าง แต่ถ้าตามขั้นตอนที่เราบอกไว้รับรองว่าทำไม่ยากได้วีซ่าแน่นอน

ใครอยากไปอเมริกา ขอวีซ่าไม่ยาก ง่ายนิดเดียว
tk-icon
Tourkrub
17 ต.ค. 2023
พาอัพเดต
13,349
views

ไหนๆ ใครอยากไปเที่ยวอเมริกาตอนนี้ขอเสียงหน่อย นอกจากได้ไปเที่ยวแล้ว เชื่อว่าหลายๆ คนก็คงอยากจะได้รับวัคซีนโควิด19 ด้วย ซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกา USA ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ฉีดวัคซีนฟรีด้วย จึงไม่แปลกใจที่ช่วงนี้คนไทย ต่างก็บินไปเที่ยวอเมริกาจำนวนไม่น้อย และเชื่อว่า ชาวทัวร์ครับ หลายๆ คนก็คงมีแพลนจะไปเที่ยว อเมริกา อยู่หรือเปล่า แต่การไปเที่ยวสหรัฐอเมริกา ต้องมีการขอวีซ่าด้วยนะ ซึ่งจะบอกว่าทำได้ง่ายนิดเดียวไม่ยากอย่างที่คิด และทัวร์ครับก็รวมขั้นตอนการทำมาให้แล้ว ทำตามนี้รับรองว่า ได้โบยบินไปเที่ยวอเมริกาแน่นอน ปล. ก่อนเดินทางก็อย่าลืมจองฉีดวัคซีนกันล่วงหน้าด้วยนะทุกคน

วีซ่าคืออะไร?

การตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อแสดงการอนุญาตให้ผ่านเข้าประเทศได้ โดยก่อนเดินทางเข้าประเทศจะต้องขอวีซ่าจากปลายทางก่อน ซึ่งแต่ละประเทศมีการกำหนดประเภทวีซ่าไว้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง

 

 

ประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งประเภทวีซ่าไว้ 2 ประเภท คือ

-วีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)

-วีซ่าถาวร (Immigrant Visa)

 

โดยถ้าไปแบบท่องเที่ยว เราจะพูดถึงเฉพาะวีซ่าชั่วคราว ซึ่งสามารถแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ได้อีก ดังนี้

วีซ่าชั่วคราว ออกให้สำหรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักเรียน หรือผู้มาทำงานที่ต้องการพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นการเฉพาะ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยเรื่องวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ระบุไว้

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวส่วนใหญ่จะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่กงสุลเห็นว่าตั้งใจที่จะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังจากการพำนักชั่วคราวนั้นสิ้นสุดลง

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวส่วนใหญ่  ประมาณ 160 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 4,960 บาท)

 

 

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา อยู่ได้นานแค่ไหน?

การขอวีซ่าท่องเที่ยวแต่ละครั้งจะมีอายุถึง 10 ปี แต่สามารถอยู่อเมริกาได้เพียง 6 เดือนเมื่อเดินทางเข้าอเมริกาในแต่ละครั้ง ซึ่งบางคนเข้าใจว่าอยู่ได้ 10 ปี ก็อยู่ทำงานไปยาวๆ เลย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอน เจ้าหน้าที่ตม. อาจจะปั๊มวีซ่าให้เราน้อยกว่า 6 เดือนก็ได้ รวมไปถึงอาจถูกเพิกถอนวีซ่าได้ทุกเมื่อ หากพบว่าผู้ได้รับวีซ่าแอบเข้าไปทำงาน หรือทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่อนุญาต

 

 

    เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา มีดังนี้

-หนังสือเดินทาง (มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)

-สเตทเม้นท์ธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือน)

-รูปถ่ายวีซ่า (2 ชุด)

-เอกสารสินทรัพย์ (ถ้ามี)

-เอกสารทางส่วนบุคคล

-เอกสารเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)

-บัตรประชาชนไทย

-ทะเบียนบ้าน

-หลักฐานการทำงานหรือการเป็นเจ้าของธุรกิจ

 

 

7 ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา

 

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ustraveldocs.com/th 

     ศึกษารายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการยื่นคำร้องขอวีซ่าและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับวีซ่าแต่ละประเภท เลือก ประเภทของวีซ่าชั่วคราว ที่หน้าเว็บเพื่อศึกษาข้อมูลของวีซ่าแต่ละประเภท

 

ขั้นตอน 2 : กรอกแบบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว (DS-160)

กรอกแบบคำร้องขอวีซ่าที่ https://ceac.state.gov/genniv และพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160

 

ขั้นตอนที่ 3 : สร้างโปรไฟล์ส่วนตัว

สร้างโปรไฟล์ส่วนตัวบนเว็บไซต์ www.ustraveldocs.com/th กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน จากนั้นเลือกประเภทและที่อยู่ในการจัดส่งเล่มหนังสือเดินทางคืน

 

ขั้นตอนที่ 4 : ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า/การสมัครวีซ่า

ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าซึ่งขอคืนเงินไม่ได้ (ในสกุลเงินท้องถิ่น) โดยการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) หรือ ชำระเป็นเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา โดยผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม CGI เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร

 

ขั้นตอนที่ 5 : ทำนัดสัมภาษณ์

เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อย ผู้สมัครจะสามารถนัดวันสัมภาษณ์ได้หลัง 12.00 น. ของวันทำการถัดไป (ในกรณีที่ชำระด้วยเงินสด) หรือหลัง 14.00 น. ของอีก 2 วันทำการถัดไป (หากชำระโดยการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์)

 

ขั้นตอนที่ 6 : เดินทางมาสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตฯ

ผู้สมัครจะต้องนำใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบยืนยันการนัดหมาย หนังสือเดินทาง (ทั้งเล่มเก่าและปัจจุบัน) รูปถ่ายสี ขนาด2×2 พื้นหลังสีขาวที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย

 

ขั้นตอนที่ 7 : การส่งคืนเล่มหนังสือเดินทาง

หากสัมภาษณ์วีซ่าผ่าน ผู้สมัครจะไม่ได้รับวีซ่าทันทีในวันสัมภาษณ์ โดยผู้สมัครจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางพร้อมกับวีซ่าโดยการจัดส่งจากทางไปรษณีย์ไทย เมื่อได้รับหนังสือเดินทางแล้ว กรุณาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

 

 

ขั้นตอนการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา

 

มาถึงสถานทูตฯ

- เวลาที่แสดงบนจดหมายนัดคือเวลาที่ควรมาถึงหน้าสถานทูตฯ มิใช่เวลาที่จะได้รับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กงสุล

- ผู้สมัครควรมาถึงก่อนเวลาที่นัดไว้ 15 นาที (ไม่จำเป็นต้องมาก่อนเวลานานเกินไป)

 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และความปลอดภัย

- ผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัย ได้แก่ นำสัมภาระติดตัวผ่านเครื่องสแกน เดินผ่านเครื่องสแกนวัตถุโลหะ ผู้สมัครควรนำแค่สิ่งของที่จำเป็นติดตัวมาในวันที่สัมภาษณ์

- ผู้สมัครสามารถนำโทรศัพท์มาได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น โดยจะต้องฝากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ ทางสถานทูตฯ และพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือเกิดความเสียหายใดๆ กับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย

 

นั่งรอเรียกตามเวลานัดสัมภาษณ์ด้านหน้าบูธ

- ยื่นหนังสือเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำบูธ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและคืนหนังสือเดินทางมาพร้อมกับหมายเลขการจัดส่ง (แทร็กกิ้ง) ของไปรษณีย์ไทย

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร

- หลังจากติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำบูธแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไปยังห้องรับรองการสัมภาษณ์ จากนั้นไปต่อแถวรอติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่หน้าต่าง 11-15

- พิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสองข้าง (4 นิ้วมือ ข้างซ้ายและขวา และ 2 นิ้วโป้ง)

 

ยืนยันลายนิ้วมือ

- ติดต่อที่หน้าต่าง 10 เพื่อยืนยันลายนิ้วมือ

- หลังจากยืนยันลายนิ้วมือเรียบร้อย ให้ผู้สมัครไปต่อแถวรอสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กงสุล

 

ที่ตั้งสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย

 

สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สถานทูตฯ ไม่มีที่จอดรถให้บริการ เราแนะนำว่า เดินทางมายังสถานทูตฯ ได้โดยการใช้บริการขนส่งสาธารณะ หรือรถไฟฟ้าสถานีที่อยู่ใกล้สถานทูตฯ >> การเดินทางสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต (ใช้ทางออกที่ 5 จากนั้นเดินต่ออีกประมาณ 15 นาที)

 

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

387 ถนนวิชยานนท์ ตำบล ช้างม่อย อำเภอ เมือง เชียงใหม่ 50300 

อยู่ตรงข้ามเทศบาลเชียงใหม่ ใกล้เจดีย์ขาว ติดริมแม่น้ำปิง

  

ทางสถานทูตฯ ขอเน้นว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศสหรัฐฯ ทุกท่านควรเผื่อเวลาในการยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนการเดินทาง และไม่ควรจองตั๋วเครื่องบินหรือวางแผนการเดินทางใดๆ ที่ยกเลิกไม่ได้ ก่อนที่ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าสหรัฐฯ เรียบร้อยแล้ว

คุณชอบบทความนี้

อยากบอกต่อให้เพื่อนรู้ง่ายๆ แค่แชร์ให้เพื่อนเลย

บทความแนะนำ
จีนยกเลิกการทำวีซ่าหน้าด่าน
จีนยกเลิกการทำวีซ่าหน้าด่าน
กระทรวงต่างประเทศเตือนคนไทยทำวีซ่าก่อนไปจีนหลังจากยกเลิกการทำวีซ่า on arrival ที่ด้านเซินเจิ้น
17 ต.ค. 20232,935
7 ร้านอาหาร โอซาก้า ถูก และ ดี ไปเที่ยวโอซาก้าต้องลอง!
7 ร้านอาหาร โอซาก้า ถูก และ ดี ไปเที่ยวโอซาก้าต้องลอง!
รีวิวร้านอาหาร ของกินชื่อดังสุดอร่อยใน "โอซาก้า" แบบร้านต่อร้าน พร้อมรูปเมนูอาหารแต่ละร้าน อ่านแล้วเป็นต้องหิว!!
17 ต.ค. 202353,990
7 ข้อดี ! เที่ยวกับทัวร์ดีอย่างไร
7 ข้อดี ! เที่ยวกับทัวร์ดีอย่างไร
สำหรับใครที่มีแพลนไปเที่ยวต่างประเทศ แต่กลัวไม่กล้าที่จะเดินทางไปกับทัวร์ วันนี้ทัวร์ครับเลยมีข้อดีของการเที่ยวกับทัวร์มาฝากกันค่ะ
17 ต.ค. 20238,090
บอกต่อ!! 10 ผู้ชายต่างประเทศ ที่สาวไทยต้องตกหลุมรัก
บอกต่อ!! 10 ผู้ชายต่างประเทศ ที่สาวไทยต้องตกหลุมรัก
ตามไปดูกันดีกว่าว่าหนุ่มหล่อ 10 ประเทศ แนวไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของสาวไทย และนิสัยของหนุ่มประเทศไหนที่จะทำให้หญิงไทยสะดุดตกหลุดรักได้
17 ต.ค. 2023105,657
สุดยอด! 10 เมนูอาหารญี่ปุ่นยอดนิยม ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วต้องโดน
สุดยอด! 10 เมนูอาหารญี่ปุ่นยอดนิยม ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วต้องโดน
ชวนชิมสุดยอดเมนูยอดฮิตจากญี่ปุ่น ที่ทัวร์ครับได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลายสำนัก ต่างการันตีว่า 10 เมนูอาหารนี้ต้องกินให้ได้เมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่น
18 ต.ค. 2023114,709
แพ็คเกจทัวร์ลดราคาที่เยอะที่สุด ที่นี่ที่เดียว
แพ็คเกจทัวร์ลดราคาที่เยอะที่สุด ที่นี่ที่เดียว
ห้ามพลาดกับแพ็คเกจทัวร์ลดราคาที่เยอะที่สุด อัปเดตโปรโทมชั่น ข่าวสารก่อนใครต้องอ่าน
17 ต.ค. 20233,886
LINE@ Tourkrubคุยกับทัวร์ครับ